facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich!

Uprzejmie informujemy o obowiązku wypełnienia i przekazania do dziekanatu:

Informacje dla studentów pierwszego roku

Studencie pierwszego roku! Dopiero co dostałeś się na studia i jeszcze nie zdążyłeś zapoznać się z wszystkimi możliwościami jakie daje Ci UŚ? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów. Stypendia dla najlepszych doktorantów 2011/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że 3 listopada 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podjęła decyzje w sprawie: stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów na rok ak. 2011/2012. 

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2011/2012 w zakresie stypendiów socjalnych wraz z dodatkiem mieszkaniowym, stypendiów specjalnych i zapomóg

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Kredyty studenckie - zobacz i posłuchaj

Wszystkich zainteresowanych kredytami dla studentów i doktorantów zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i wysłuchania dźwiękowego zapisu wydarzenia.

One Night Fashion

Magdalena i Paulina to podopieczne Fundacji Mam Marzenie realizującej pragnienia ciężko chorych dzieci. Ich marzeniem jest wyjazd do Paryża.

Nowe Regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów na rok. ak. 2011/2012

Studentów i doktorantów pragnących ubiegać się o pomoc materialną w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z nowymi Regulaminami pomocy materialnej oraz skorzystanie z przygotowanych wzorów druków stypendialnych dostepnych na stronie.  

Kwaterowanie w akademikach 2011/2012

Studentów zainteresowanych kwaterowaniem w akademikach prosimy o zapoznanie się z  komunikatem.

Stypendia 2011/2012 - informacje

Studentów chcących ubiegać sie o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z  komunikatem     

Stypendia ministra na rok akademicki 2011/2012

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki

Wakacje w akademikach - uzupełnienie

W związku z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wzorem ubiegłego roku nasza Uczelnia przystąpiła do akcji Forum Uniwersytetów Polskich „Studenckie tanie nocowanie”, której ideą jest, by studenci mogli w lipcu i sierpniu br., na zasadzie wzajemności, korzystać z noclegów nie droższych niż 25 zł za dobę w akademikach uczelni zrzeszonych w FUP <

Akademiki w czasie wakacji

Uprzejmie przypominamy, że w okresie lipca-września pobyt w domach studenta Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem danego obiektu, bez potrzeby składania wniosku. 

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Przypominamy, że termin składania przez organy samorządu i organizacje studenckie (koła naukowe, artystyczne i sportowe) sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności w I półroczu 2011 r. (tj.

Weź udział w projekcie uniwersyteckiej telewizji internetowej

W najbliższym czasie Uniwersytet Śląski w Katowicach wzbogaci się o nowe medium akademickie − telewizję internetową.

Zmiany w systemie pomocy materialnej od 1 października 2011

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 26-27 maja. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 nastąpią 28-29 czerwca 2011 r. W czasie wakacji stypendia nie przysługują.

Zapraszamy na Juwenalia!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dobrą zabawą do udziału w Juwenaliach w Rybniku i Sosnowcu!

 

Kurs tańca na deptaku przy Bankowej

12 maja 2011 r. o godz. 15.00 na deptaku przy ul. Bankowej rozpocznie się cykl plenerowych kursów tańca. Podczas pierwszych zajęć odbędzie się nauka walca i poloneza.

Sportowy LipDub na Uniwersytecie Śląskim

5 czerwca 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się LipDub, czyli realizacja autorskiej wersji teledysku. Studenci uczestniczący w tym przedsięwzięciu odegrają inscenizację według stworzonego wcześniej scenariusza. Specyfiką LipDub’u jest sposób montażu – najczęściej składa się z jednego ujęcia.

Studia w języku angielskim na UŚ

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim.

Pomoc materialna w semestrze letnim 2010/2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Projekt Kariera na Bank

W serwisie informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego można przeczytać o ciekawych warsztatach, adresowanych do studentów wiążących swoją zawodową przyszłość z bankowością. Kariera na bank - bo taki tytuł nosi to przedsięwzięcie, odbędzie się 30 marca (środa) na Wydziale Prawa i Administracji, zapisy są przyjmowane do 25 bm.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat choreoterapii

Zapraszamy do lektury nowego artykułu na temat tańca i ruchu, jako skutecznej formy terapii psychologicznej (choreoterapia). Można znaleźć go na naszej stronie w dziale wsparcie, edukacja psychologiczna, obok innych artykułów poświęconych wiedzy psychologicznej.

Autorem tekstu jest Pani Małgorzata Tyburska, psycholog-psychoterapeuta.

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne dotyczące udziału w programie Erasmus.

Harmonogram spotkań:

Stypendia nieopodatkowane

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są m.in.

Stypendia w semestrze letnim 10/11

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, które pojawiają się każdego roku dotyczącym stypendiów w semestrze letnim informujemy, że:

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci mogą składać wnioski w III edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej.

Stypendia - luty i marzec

Przypominamy, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostaną zrealizowane 24-25 lutego. W marcu (15), tak jak co roku, będzie wypłacona jedynie część świadczeń tj.

Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ

W imieniu Biura Karier UŚ serdecznie zapraszamy absolwentów roku akademickiego 2008/2009 do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.