facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Ruszyło głosowanie w plebiscycie StRUŚ!

Głosowanie tylko do piątku!

Działalność studencka - termin składania rozliczeń i wniosków

Przypominamy, że termin składania w Biurze Wsparcia Studenta (Katowice, Bankowa 12A, I p., 32 359 1730, bws@us.edu.pl) sprawozdań i rozliczeń projektów za II półrocze 2012 r.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów 2012/2013

Uprzejmie zawiadamiamy, że 6 listopada  2012 r. Prorektor do spraw kształcenia i studentów  prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, podjął decyzję w sprawie stypendiów rektora dla najlepszych studentów na rok ak. 2012/2013. 

Stypendia dla najlepszych doktorantów 2012/2013

Uprzejmie zawiadamiamy, że 24 października  2012 r. Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, podjął decyzję w sprawie stypendiów dla najlepszych doktorantów na rok ak. 2012/2013. 

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2012/2013 w zakresie stypendiów socjalnych wraz z dodatkiem mieszkaniowym, stypendiów specjalnych i zapomóg

Uprzejmie zawiadamiamy, że 29 października 2012 r.  Prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust.

Zespół "Katowice" ogłasza nabór

Działający na Uniwersytecie Śląskim Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" już od ponad czterdziestu lat cieszy się uznaniem, nie tylko na macierzystej uczelni. Zespół ma na koncie liczne koncerty w Polsce i na obu półkulach, jest też laureatem wielu festiwali folklorystycznych na całym świecie.

Dzień Przedsiębiorczości w Szkole Zarządzania

8 listopada odbył się w  Szkole Zarządzania Dzień Przedsiębiorczości, podczas którego pracownicy Centrum Obsługi Studenta, przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Samorządu Szkoły Zarządzania pokazali studentom uczelnię z różnych stron. W szczególności:

- omówiono strukturę Szkoły  i UŚ,

Dni Adaptacyjne

Na początku października odbyły się pierwsze Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów naszego Uniwersytetu, przeprowadzone na Wydziałach: Filologicznym, Pedagogiki i Psychologii oraz

Kwaterowanie w akademikach 2012/2013

Uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://student.us.edu.pl/akademiki-us dostępny jest komunikat dotyczący kwaterowania w akademikach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się.

Informacja o lektoratach

Studentów rozpoczynających lektoraty prosimy o zapoznanie się z informacją, przygotowaną przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapraszamy też na stronę Studium, gdzie pojawiają się ważne aktualizacje.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2012/2013

Uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna dostępne są regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wraz z załącznikami, które będą obowiązywać w roku akademickim 2012/2013. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się.

Wysokość kredytu studenckiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu w roku akademickim 2012/2013 wyniesie 600 zł.

MP3

(2012-08-16)

 

Sprawozdania i wnioski uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich

Termin składania sprawozdań i rozliczeń finansowych z działalności uczelnianych organizacji studenckich oraz wniosków o dofinansowanie upływa 21 września 2012 r.

Akademiki dla nowo przyjętych studentów

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które są zainteresowane zamieszkaniem od października br. w akademikach  Uniwersytetu Śląskiego, powinny złożyć wniosek o przyznanie miejsca w DS w momencie dokonywania wpisu na studia w dziekanacie swojego wydziału.

STYPENDIA - JAK, GDZIE, KIEDY

Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej w roku ak. 2012/2013

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2012/2013 - dla DOKTORANTÓW

 Przypominamy, iż od października br. zgodnie z art. 199c ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym, doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii: o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się doktorant zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki: wykazał się postępami w pracy naukowej, uzyskał wyniki egzaminów objęte programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akadamickim klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzienie, uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r. Należy pamiętać, iż osiągnięcia sprzed daty rozpoczęcia studiów nie są brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Poza tym nie należy wykazywać osiągnięć planowanych na rok ak. 2012/2013.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z zasadami punktacji oraz obowiązującym wzorem wniosku, który można pobrać również z naszej strony. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz staranne przygotowanie wniosku stypendialnego.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia, należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich wydziału w terminie od 1 do 10 października br. W dalszej kolejności wnioski będą oceniane i opiniowane przez Radę Wydziału, a następnie zostaną przekazane Rektorowi w terminie do 18 października br. Wnioski, które uzyskają akceptację i pozytywną opinię Rady Wydziału, Rektor prześle Ministrowi w terminie do 25 października br. Lista stypendystów powinna zostać ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (2012-07-03)

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2012/2013 - dla STUDENTÓW

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie,

Akademiki w czasie wakacji

Studentów oraz inne osoby pragnące korzystać w okresie wakacji z akademików UŚ prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem http://student.us.edu.pl/akademiki-w-czasie-wakacji 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (2012-06-18)

"Więc jestem!" - nowy portal dla studentów UŚ

Nareszcie starannie przygotowywany przez studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego Studencki Serwis Rozwoju może z dumą powiedzieć o sobie „WIĘC JESTEM!”.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż wypłata stypendiów w maju i czerwcu nastąpi w następujących terminach:

maj 28-29

czerwiec 26-27

Zmiany w procedurze składania prac dyplomowych i przystępowania do egzaminu dyplomowego

Drodzy Studenci,
Zbliżający się koniec studiów wiąże się z nowymi wyzwaniami i wieloma zmianami w Waszym życiu. Dla wielu z Was będzie to początek pracy zawodowej i dalszego rozwoju osobistego. Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami Uniwersytet Śląski zaprasza do przystąpienia do Bazy Absolwentów.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2011/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2012 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Platforma wsparcia inicjatyw studenckich i doktoranckich

30 marca br została podpisana umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa.

Nowe regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, iz w związku ze zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia do tej ustawy zmianie uległy również regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów w tym zakresie.

Najwyższy czas na grant z LOB

Już niedługo, bo 23 lutego mija termin składania przez organizacje studenckie i koła naukowe wniosków projektowych, dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Studia to nie dramat - Mistrz & Małgorzata Story

W piątek 17 lutego 2012 r. o godz. 19.00 w Bielsku-Białej będzie można obejrzeć sztukę „Mistrz & Małgorzata Story” w reżyserii Roberta Talarczyka, będącą twórczą adaptacją słynnej powieści Michaiła Bułhakowa.

Uwaga organizacje studenckie!

Organom samorządu studenckiego, kołom naukowym, artystycznym i sportowym przypominamy, że już 24 stycznia mija nieprzekraczalny termin składania w Biurze Wsparcia Studenta COS sprawozdań za okres wrzesień-grudzień 2011 r. oraz preliminarzy wydatków na I półrocze roku bieżącego.

Szkolenia bhp w systemie e-learning - dodatkowy termin

Studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp, zamieszczonymi na stronie internetowej programu UPGOW. Uwaga: dodatkowy (drugi) termin szkoleń będzie dostępny od 1 do 29 lutego br.

Wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012

Uprzejmie informujemy, iż wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012 r. nastąpią w terminach:

Styczeń - 30-31

Luty - 28-29

Ponadto przypominamy, iż następna wypłata stypendiów nastąpi w kwietniu, z nadpłatą za marzec.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych  28.12.2011r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.