facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Adres elektroniczny samorządu doktorantów

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów jest już dostępna pod uniwersyteckim adresem mailowym doktoranci@us.edu.pl.

MP

(2010-12-20)

 

Zimowe wypłaty stypendiów

W ślad za wcześniejszym komunikatem przypominamy, że najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 21-22 grudnia. Kolejne przelewy są planowane na 27-28 stycznia i 24-25 lutego 2011 r.

Dochód do kredytu

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała komunikat o maksymalnym miesięcznym dochodzie w rodzinie studenta lub doktoranta, uprawniającym do otrzymania kredytu. W roku ak.

Kulawy Mikołaj

W dniach 3-6 grudnia 2010 (w okresie od Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych do dnia św. Mikołaja) na terenie Uniwersytetu zostanie przeprowadzony projekt Koła Studentów Niepełnosprawnych Equitas. Projekt nosi nazwę KULAWY MIKOŁAJ i jest realizowany we współpracy z Działem Informacji i Promocji, Biurem ds.

12 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 21/2010 piątek 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Powstał nowy Dział Studenckich Spraw Socjalnych

Informujemy uprzejmie, iż dotychczasowe Biuro Spraw Studenckich w Centrum Obsługi Studenta zmienia nazwę na Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

Pomoc materialna - semestr zimowy 2010/2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2010 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła następujące decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Porady psychologa w Centrum Obsługi Studenta

Centrum Obsługi Studenta informuje studentów i doktorantów o możliwości spotkania z psychologiem (Katowice, ul. Bankowa 12a).

II edycja Programu START

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkie osoby, które mają pomysł na biznes oraz pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie pisania biznes planu i zakładania własnej firmy, do udziału w II edycji programu START, która odbędzie się w roku akademickim 2010/11. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to listopad 2010 roku.

Kwaterowanie w akademikach UŚ

Kiedy?

w OA Ligota
30 września (czwartek), 1 października (piątek) – godz. 10.00-18.00
2 października (sobota) – godz. 11.00-17.00
Magazyn Pościeli OA LIGOTA
30 września (czwartek) 1 października (piątek) -godz. 10.30 do 18.30
2 października (sobota) – godz 11.30 do 17.30
Przerwy w godzinach pracy: 15.00 do 16.00, 15-minutowe wg indywidualnych potrzeb

Sprawozdania oraz wnioski organizacji uczelnianych

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina organizacjom uczelnianym (kołom naukowym, artystycznym i sportowym), radom osiedli oraz samorządowym radom wydziałowym o terminie (20 wrzesień) składania sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności i preliminarzy wydatków oraz wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć.

Biblioteka UŚ - ważne komunikaty

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Biblioteki Uniwersyteckiej, dotyczącymi jej aktualnego funkcjonowania.

MP

(2010-06-23)

Stypendia ministra na rok akademicki 2010/2011

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującymi wzorami wniosków, które można pobrać

Wakacje w akademikach

Na podstawie ustaleń, dokonanych przez p. Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą wspólnie z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i reprezentantami Rad Mieszkańców informujemy, że w lipcu i sierpniu br.

Jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia istnienia Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

Biuro Karier oraz Śląski oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery serdecznie zapraszają studentów, którzy zainteresowani są tematyką rynku pracy, na konferencję „Kariery absolwentów wyznacznikiem rozwoju kraju i miejsca Polski w zjednoczonej Europie”, która odbędzie się 17 i 18 czerwca 2010 roku w Uniwersytecie Śląskim.

Wsparcie dla powodzian

Przypominamy studentom i doktorantom, których gospodarstwa domowe ucierpiały w wyniku powodzi, o możliwości otrzymania zapomogi. Wnioski powinny zawierać krótkie potwierdzenie sytuacji, dokonane przez właściwy organ (np. Urząd Gminy).

Wypłaty stypendiów

W ślad za wcześniejszym komunikatem przypominamy, że najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (z wyrównaniem za marzec) nastąpi 28-29 kwietnia. Następne przelewy są planowane na 26-27 maja i 28-29 czerwca. W lipcu (26-27) będą wypłacone stypendia mieszkaniowe za czerwiec i bieżące zapomogi, wypłaty zapomóg będą realizowane także 23-24 sierpnia i 23-24 września.

Wydłużone godziny pracy biur osiedli akademickich

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 14 kwietnia br. raz w tygodniu biura osiedli akademickich będą dostępne dla mieszkańców w godzinach od 8.00 do 19.00, w wyznaczone dni tygodnia: 

Pomoc materialna w semestrze letnim 2009/2010

29 marca Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, wspólnie z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego  i Tymczasowym Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów. Podwyższa się pułap dochodów i część świadczeń, pozostałe zachowują dotychczasową wysokość.

 

31 marca dniem rektorskim

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. kształcenia prof. UŚ dr. hab. Czesława Martysza środa 31 marca br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

MP

(2010-03-29)

Zmiana godzin pracy Biblioteki UŚ w czasie ferii

Informujemy, że w okresie ferii wiosennych Biblioteka UŚ w Katowicach czynna będzie następująco:

1 kwietnia (czwartek) - w godzinach od 8.30 do 15.00
2 kwietnia (piątek) - w godzinach od 8.30 do 13.00
3-5 kwietnia (sobota-poniedziałek) - ŚWIĘTA WIELKANOCNE - Biblioteka UŚ NIECZYNNA
6 kwietnia (wtorek) - w godzinach od 8.30 do 15.00

Spotkanie dla zainteresowanych członków kół naukowych oraz osób przygotowujących projekty na Studencki Festiwal Nauki UŚ

17 marca 2010 r. (środa) o godz. 16.00 w auli K. Lepszego w budynku rektoratu rozpocznie się spotkanie dla zainteresowanych członków kół naukowych oraz osób przygotowujących projekty na Studencki Festiwal Nauki Uniwersytetu Śląskiego.

Część pierwsza:

Przysposobienie obronne

Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych mogą odbyć na swój wniosek przysposobienie obronne w drugim semestrze drugiego roku jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i doktorantów

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza z dniem 5 lutego 2010 r.

Stypendia - wyższy próg dochodów

Informujemy, że pani Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą, w porozumieniu z uczelnianymi organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów ustaliła, iż w semestrze letnim tj.

Międzynarodowy konkurs prac magisterskich i licencjackich

Polska Akcja Humanitarna jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce „rozwojowej”. Konkurs ma charakter międzynarodowy, prowadzony jest jednocześnie w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Prace obronione w latach 2008–2010 można zgłaszać do 31 marca 2010 r.

Przypomnienie dla organów samorządu i organizacji studenckich

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o terminach składania sprawozdań z działalności i preliminarzy wydatków (29 stycznia) oraz przedstawiania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z VI Studenckim Festiwalem Nauki (5 lutego). Szczegóły na stronie URSS.

MP

Konferencja naukowa "Narodziny nowego człowieka"

Koło Komunikacji Kulturowej UŚ zaprasza koła naukowe oraz wszystkich chętnych do podjęcia współpracy przy tworzeniu konferencji naukowej pod tytułem "Narodziny nowego człowieka".

Kontakt

Kurs pedagogiczny na WNS

Uwaga zainteresowani !

Kurs pedagogiczny na WNS
Planujemy rozpoczęcie nowej edycji "Kursu Przygotowania Pedagogicznego"
Spotkanie organizacyjne 15.01.2009r., o godz. 14.15, s. 330
.

Stypendia zimą

W ślad za wcześniejszym komunikatem przypominamy, że najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 21-22 grudnia. Kolejne przelewy będą zrealizowane 27-28 stycznia i 24-25 lutego
2010 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.