Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Zmiany w systemie pomocy materialnej od 1 października 2011

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 26-27 maja. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 nastąpią 28-29 czerwca 2011 r. W czasie wakacji stypendia nie przysługują.

Zapraszamy na Juwenalia!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dobrą zabawą do udziału w Juwenaliach w Rybniku i Sosnowcu!

 

Kurs tańca na deptaku przy Bankowej

12 maja 2011 r. o godz. 15.00 na deptaku przy ul. Bankowej rozpocznie się cykl plenerowych kursów tańca. Podczas pierwszych zajęć odbędzie się nauka walca i poloneza.

Sportowy LipDub na Uniwersytecie Śląskim

5 czerwca 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się LipDub, czyli realizacja autorskiej wersji teledysku. Studenci uczestniczący w tym przedsięwzięciu odegrają inscenizację według stworzonego wcześniej scenariusza. Specyfiką LipDub’u jest sposób montażu – najczęściej składa się z jednego ujęcia.

Studia w języku angielskim na UŚ

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim.

Pomoc materialna w semestrze letnim 2010/2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Projekt Kariera na Bank

W serwisie informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego można przeczytać o ciekawych warsztatach, adresowanych do studentów wiążących swoją zawodową przyszłość z bankowością. Kariera na bank - bo taki tytuł nosi to przedsięwzięcie, odbędzie się 30 marca (środa) na Wydziale Prawa i Administracji, zapisy są przyjmowane do 25 bm.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat choreoterapii

Zapraszamy do lektury nowego artykułu na temat tańca i ruchu, jako skutecznej formy terapii psychologicznej (choreoterapia). Można znaleźć go na naszej stronie w dziale wsparcie, edukacja psychologiczna, obok innych artykułów poświęconych wiedzy psychologicznej.

Autorem tekstu jest Pani Małgorzata Tyburska, psycholog-psychoterapeuta.

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne dotyczące udziału w programie Erasmus.

Harmonogram spotkań:

Stypendia nieopodatkowane

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są m.in.

Stypendia w semestrze letnim 10/11

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, które pojawiają się każdego roku dotyczącym stypendiów w semestrze letnim informujemy, że:

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci mogą składać wnioski w III edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej.

Stypendia - luty i marzec

Przypominamy, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostaną zrealizowane 24-25 lutego. W marcu (15), tak jak co roku, będzie wypłacona jedynie część świadczeń tj.

Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ

W imieniu Biura Karier UŚ serdecznie zapraszamy absolwentów roku akademickiego 2008/2009 do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na UŚ.

Granty dla studenckich organizacji i kół naukowych

Rozpoczął się kolejny nabór do programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Stypendia w styczniu

Najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów (w tym także stypendiów ministra) 
i doktorantów  nastąpi 27 i 28 stycznia. Więcej informacji.

MP

(2011-01-25)

 

Kurs pedagogiczny na WNS

Informujemy o możliwości udziału w "Kursie przygotowania pedagogicznego" organizowanym przez Wydział Nauk Społecznych UŚ. Ukończenie kursu uprawnia do nauczania we wszystkich typach szkół, odpowiadających kierunkowi studiów.

System Studenckich Kont Uniwersytetu Śląskiego (SKUŚ)

17 stycznia 2011 r. Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uruchomił System Studenckich Kont Uniwersytetu Śląskiego (SKUŚ).

Konta umożliwiają studentom korzystanie z poczty elektronicznej, sieci bezprzewodowej i wirtualnej sieci uczelni. Używanie konta wymaga wcześniejszej aktywacji.

Samorządy i organizacje studenckie - sprawozdania i preliminarze

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o konieczności przedstawienia przez organy samorządu i organizacje studenckie sprawozdań z działalności w II półroczu ub. roku i wniosków o dofinansowanie projektów w I półroczu roku 2011. Nieprzekraczalny termin składania dokumentów w Biurze Wsparcia Studenta COS (Katowice, ul. Bankowa 12A, I p.) to czwartek 20 stycznia. Szczegóły i wzory dokumentów można znaleźć na stronie URSS.

Adres elektroniczny samorządu doktorantów

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów jest już dostępna pod uniwersyteckim adresem mailowym doktoranci@us.edu.pl.

MP

(2010-12-20)

 

Zimowe wypłaty stypendiów

W ślad za wcześniejszym komunikatem przypominamy, że najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 21-22 grudnia. Kolejne przelewy są planowane na 27-28 stycznia i 24-25 lutego 2011 r.

Dochód do kredytu

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydała komunikat o maksymalnym miesięcznym dochodzie w rodzinie studenta lub doktoranta, uprawniającym do otrzymania kredytu. W roku ak.

Kulawy Mikołaj

W dniach 3-6 grudnia 2010 (w okresie od Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych do dnia św. Mikołaja) na terenie Uniwersytetu zostanie przeprowadzony projekt Koła Studentów Niepełnosprawnych Equitas. Projekt nosi nazwę KULAWY MIKOŁAJ i jest realizowany we współpracy z Działem Informacji i Promocji, Biurem ds.

12 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 21/2010 piątek 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Powstał nowy Dział Studenckich Spraw Socjalnych

Informujemy uprzejmie, iż dotychczasowe Biuro Spraw Studenckich w Centrum Obsługi Studenta zmienia nazwę na Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

Pomoc materialna - semestr zimowy 2010/2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2010 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła następujące decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Porady psychologa w Centrum Obsługi Studenta

Centrum Obsługi Studenta informuje studentów i doktorantów o możliwości spotkania z psychologiem (Katowice, ul. Bankowa 12a).

II edycja Programu START

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkie osoby, które mają pomysł na biznes oraz pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie pisania biznes planu i zakładania własnej firmy, do udziału w II edycji programu START, która odbędzie się w roku akademickim 2010/11. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to listopad 2010 roku.

Sprawozdania oraz wnioski organizacji uczelnianych

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina organizacjom uczelnianym (kołom naukowym, artystycznym i sportowym), radom osiedli oraz samorządowym radom wydziałowym o terminie (20 wrzesień) składania sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności i preliminarzy wydatków oraz wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.