facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

One Night Fashion

Magdalena i Paulina to podopieczne Fundacji Mam Marzenie realizującej pragnienia ciężko chorych dzieci. Ich marzeniem jest wyjazd do Paryża.

Nowe Regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów na rok. ak. 2011/2012

Studentów i doktorantów pragnących ubiegać się o pomoc materialną w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z nowymi Regulaminami pomocy materialnej oraz skorzystanie z przygotowanych wzorów druków stypendialnych dostepnych na stronie.  

Kwaterowanie w akademikach 2011/2012

Studentów zainteresowanych kwaterowaniem w akademikach prosimy o zapoznanie się z  komunikatem.

Stypendia 2011/2012 - informacje

Studentów chcących ubiegać sie o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z  komunikatem     

Stypendia ministra na rok akademicki 2011/2012

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki

Wakacje w akademikach - uzupełnienie

W związku z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wzorem ubiegłego roku nasza Uczelnia przystąpiła do akcji Forum Uniwersytetów Polskich „Studenckie tanie nocowanie”, której ideą jest, by studenci mogli w lipcu i sierpniu br., na zasadzie wzajemności, korzystać z noclegów nie droższych niż 25 zł za dobę w akademikach uczelni zrzeszonych w FUP <

Akademiki w czasie wakacji

Uprzejmie przypominamy, że w okresie lipca-września pobyt w domach studenta Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem danego obiektu, bez potrzeby składania wniosku. 

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Przypominamy, że termin składania przez organy samorządu i organizacje studenckie (koła naukowe, artystyczne i sportowe) sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności w I półroczu 2011 r. (tj.

Weź udział w projekcie uniwersyteckiej telewizji internetowej

W najbliższym czasie Uniwersytet Śląski w Katowicach wzbogaci się o nowe medium akademickie − telewizję internetową.

Zmiany w systemie pomocy materialnej od 1 października 2011

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpi 26-27 maja. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 nastąpią 28-29 czerwca 2011 r. W czasie wakacji stypendia nie przysługują.

Zapraszamy na Juwenalia!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dobrą zabawą do udziału w Juwenaliach w Rybniku i Sosnowcu!

 

Kurs tańca na deptaku przy Bankowej

12 maja 2011 r. o godz. 15.00 na deptaku przy ul. Bankowej rozpocznie się cykl plenerowych kursów tańca. Podczas pierwszych zajęć odbędzie się nauka walca i poloneza.

Sportowy LipDub na Uniwersytecie Śląskim

5 czerwca 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się LipDub, czyli realizacja autorskiej wersji teledysku. Studenci uczestniczący w tym przedsięwzięciu odegrają inscenizację według stworzonego wcześniej scenariusza. Specyfiką LipDub’u jest sposób montażu – najczęściej składa się z jednego ujęcia.

Studia w języku angielskim na UŚ

W roku akademickim 2011/2012 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim.

Pomoc materialna w semestrze letnim 2010/2011

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęła decyzje wynikające z § 5 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Projekt Kariera na Bank

W serwisie informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego można przeczytać o ciekawych warsztatach, adresowanych do studentów wiążących swoją zawodową przyszłość z bankowością. Kariera na bank - bo taki tytuł nosi to przedsięwzięcie, odbędzie się 30 marca (środa) na Wydziale Prawa i Administracji, zapisy są przyjmowane do 25 bm.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat choreoterapii

Zapraszamy do lektury nowego artykułu na temat tańca i ruchu, jako skutecznej formy terapii psychologicznej (choreoterapia). Można znaleźć go na naszej stronie w dziale wsparcie, edukacja psychologiczna, obok innych artykułów poświęconych wiedzy psychologicznej.

Autorem tekstu jest Pani Małgorzata Tyburska, psycholog-psychoterapeuta.

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne dotyczące udziału w programie Erasmus.

Harmonogram spotkań:

Stypendia nieopodatkowane

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są m.in.

Stypendia w semestrze letnim 10/11

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom, które pojawiają się każdego roku dotyczącym stypendiów w semestrze letnim informujemy, że:

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci mogą składać wnioski w III edycji Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, ekologicznej, sportowej lub naukowej.

Stypendia - luty i marzec

Przypominamy, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostaną zrealizowane 24-25 lutego. W marcu (15), tak jak co roku, będzie wypłacona jedynie część świadczeń tj.

Badanie losów zawodowych absolwentów UŚ

W imieniu Biura Karier UŚ serdecznie zapraszamy absolwentów roku akademickiego 2008/2009 do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badanie jest skierowane do osób, które ukończyły studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na UŚ.

Granty dla studenckich organizacji i kół naukowych

Rozpoczął się kolejny nabór do programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Stypendia w styczniu

Najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów (w tym także stypendiów ministra) 
i doktorantów  nastąpi 27 i 28 stycznia. Więcej informacji.

MP

(2011-01-25)

 

Kurs pedagogiczny na WNS

Informujemy o możliwości udziału w "Kursie przygotowania pedagogicznego" organizowanym przez Wydział Nauk Społecznych UŚ. Ukończenie kursu uprawnia do nauczania we wszystkich typach szkół, odpowiadających kierunkowi studiów.

System Studenckich Kont Uniwersytetu Śląskiego (SKUŚ)

17 stycznia 2011 r. Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uruchomił System Studenckich Kont Uniwersytetu Śląskiego (SKUŚ).

Konta umożliwiają studentom korzystanie z poczty elektronicznej, sieci bezprzewodowej i wirtualnej sieci uczelni. Używanie konta wymaga wcześniejszej aktywacji.

Samorządy i organizacje studenckie - sprawozdania i preliminarze

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o konieczności przedstawienia przez organy samorządu i organizacje studenckie sprawozdań z działalności w II półroczu ub. roku i wniosków o dofinansowanie projektów w I półroczu roku 2011. Nieprzekraczalny termin składania dokumentów w Biurze Wsparcia Studenta COS (Katowice, ul. Bankowa 12A, I p.) to czwartek 20 stycznia. Szczegóły i wzory dokumentów można znaleźć na stronie URSS.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.