Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2012/2013 - dla DOKTORANTÓW

 Przypominamy, iż od października br. zgodnie z art. 199c ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym, doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii: o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się doktorant zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki: wykazał się postępami w pracy naukowej, uzyskał wyniki egzaminów objęte programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akadamickim klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzienie, uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r. Należy pamiętać, iż osiągnięcia sprzed daty rozpoczęcia studiów nie są brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Poza tym nie należy wykazywać osiągnięć planowanych na rok ak. 2012/2013.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z zasadami punktacji oraz obowiązującym wzorem wniosku, który można pobrać również z naszej strony. Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami oraz staranne przygotowanie wniosku stypendialnego.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia, należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich wydziału w terminie od 1 do 10 października br. W dalszej kolejności wnioski będą oceniane i opiniowane przez Radę Wydziału, a następnie zostaną przekazane Rektorowi w terminie do 18 października br. Wnioski, które uzyskają akceptację i pozytywną opinię Rady Wydziału, Rektor prześle Ministrowi w terminie do 25 października br. Lista stypendystów powinna zostać ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (2012-07-03)

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2012/2013 - dla STUDENTÓW

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie,

Akademiki w czasie wakacji

Studentów oraz inne osoby pragnące korzystać w okresie wakacji z akademików UŚ prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem http://student.us.edu.pl/akademiki-w-czasie-wakacji 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (2012-06-18)

"Więc jestem!" - nowy portal dla studentów UŚ

Nareszcie starannie przygotowywany przez studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego Studencki Serwis Rozwoju może z dumą powiedzieć o sobie „WIĘC JESTEM!”.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż wypłata stypendiów w maju i czerwcu nastąpi w następujących terminach:

maj 28-29

czerwiec 26-27

Zmiany w procedurze składania prac dyplomowych i przystępowania do egzaminu dyplomowego

Drodzy Studenci,
Zbliżający się koniec studiów wiąże się z nowymi wyzwaniami i wieloma zmianami w Waszym życiu. Dla wielu z Was będzie to początek pracy zawodowej i dalszego rozwoju osobistego. Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami Uniwersytet Śląski zaprasza do przystąpienia do Bazy Absolwentów.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2011/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 marca 2012 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Platforma wsparcia inicjatyw studenckich i doktoranckich

30 marca br została podpisana umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa.

Nowe regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy, iz w związku ze zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia do tej ustawy zmianie uległy również regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów w tym zakresie.

Najwyższy czas na grant z LOB

Już niedługo, bo 23 lutego mija termin składania przez organizacje studenckie i koła naukowe wniosków projektowych, dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Studia to nie dramat - Mistrz & Małgorzata Story

W piątek 17 lutego 2012 r. o godz. 19.00 w Bielsku-Białej będzie można obejrzeć sztukę „Mistrz & Małgorzata Story” w reżyserii Roberta Talarczyka, będącą twórczą adaptacją słynnej powieści Michaiła Bułhakowa.

Uwaga organizacje studenckie!

Organom samorządu studenckiego, kołom naukowym, artystycznym i sportowym przypominamy, że już 24 stycznia mija nieprzekraczalny termin składania w Biurze Wsparcia Studenta COS sprawozdań za okres wrzesień-grudzień 2011 r. oraz preliminarzy wydatków na I półrocze roku bieżącego.

Szkolenia bhp w systemie e-learning - dodatkowy termin

Studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp, zamieszczonymi na stronie internetowej programu UPGOW. Uwaga: dodatkowy (drugi) termin szkoleń będzie dostępny od 1 do 29 lutego br.

Wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012

Uprzejmie informujemy, iż wypłaty stypendiów w styczniu i lutym 2012 r. nastąpią w terminach:

Styczeń - 30-31

Luty - 28-29

Ponadto przypominamy, iż następna wypłata stypendiów nastąpi w kwietniu, z nadpłatą za marzec.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych  28.12.2011r.

II nabór do projektu "Go to work!"

Uprzejmie informujemy, iż ruszył II nabór do projektu „Go to work! Polish young professionals on European labour market”.

Przypominamy, iż głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Śląskiego poprzez zorganizowanie 24 trzymiesięcznych staży zagranicznych.

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich!

Uprzejmie informujemy o obowiązku wypełnienia i przekazania do dziekanatu:

Informacje dla studentów pierwszego roku

Studencie pierwszego roku! Dopiero co dostałeś się na studia i jeszcze nie zdążyłeś zapoznać się z wszystkimi możliwościami jakie daje Ci UŚ? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów. Stypendia dla najlepszych doktorantów 2011/2012

Uprzejmie zawiadamiamy, że 3 listopada 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podjęła decyzje w sprawie: stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów na rok ak. 2011/2012. 

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2011/2012 w zakresie stypendiów socjalnych wraz z dodatkiem mieszkaniowym, stypendiów specjalnych i zapomóg

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2011 r. Pani Prorektor do spraw studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Kredyty studenckie - zobacz i posłuchaj

Wszystkich zainteresowanych kredytami dla studentów i doktorantów zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i wysłuchania dźwiękowego zapisu wydarzenia.

One Night Fashion

Magdalena i Paulina to podopieczne Fundacji Mam Marzenie realizującej pragnienia ciężko chorych dzieci. Ich marzeniem jest wyjazd do Paryża.

Nowe Regulaminy pomocy materialnej oraz druki stypendialne dla studentów i doktorantów na rok. ak. 2011/2012

Studentów i doktorantów pragnących ubiegać się o pomoc materialną w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z nowymi Regulaminami pomocy materialnej oraz skorzystanie z przygotowanych wzorów druków stypendialnych dostepnych na stronie.  

Kwaterowanie w akademikach 2011/2012

Studentów zainteresowanych kwaterowaniem w akademikach prosimy o zapoznanie się z  komunikatem.

Stypendia 2011/2012 - informacje

Studentów chcących ubiegać sie o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku ak. 2011/2012 prosimy o zapoznanie się z  komunikatem     

Stypendia ministra na rok akademicki 2011/2012

Studentów zainteresowanych stypendiami ministra zawiadamiamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki

Wakacje w akademikach - uzupełnienie

W związku z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wzorem ubiegłego roku nasza Uczelnia przystąpiła do akcji Forum Uniwersytetów Polskich „Studenckie tanie nocowanie”, której ideą jest, by studenci mogli w lipcu i sierpniu br., na zasadzie wzajemności, korzystać z noclegów nie droższych niż 25 zł za dobę w akademikach uczelni zrzeszonych w FUP <

Akademiki w czasie wakacji

Uprzejmie przypominamy, że w okresie lipca-września pobyt w domach studenta Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem danego obiektu, bez potrzeby składania wniosku. 

Sprawozdania i rozliczenia organizacji studenckich

Przypominamy, że termin składania przez organy samorządu i organizacje studenckie (koła naukowe, artystyczne i sportowe) sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności w I półroczu 2011 r. (tj.

Weź udział w projekcie uniwersyteckiej telewizji internetowej

W najbliższym czasie Uniwersytet Śląski w Katowicach wzbogaci się o nowe medium akademickie − telewizję internetową.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.