facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Organizacje i koła naukowe

« Wybierz temat z menu po  lewej stronie

 

 

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje dla studentów i doktorantów chcących uczestniczyć lub zakładać uczelniane organizacje, w tym koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe. Uwaga: odnoszą się one do procedur rejestracyjnych wszczętych przed wejściem w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie, zgodnie z art. 111 tej ustawy, obowiązek rejestracyjny został zastąpiony wymogiem niezwłocznego poinformowania rektora o powstaniu nowej uczelnianej organizacji studenckiej lub uczelnianej organizacji doktorantów. Informację taką, wraz z regulaminem organizacji i wykazem jej władz, składa się w Centrum Obsługi Studentów w rektoracie. Aby uniknąć dublowania już istniejących nazw, proponujemy uprzednie zapoznanie się z rejestrem. Dotychczas dokonane rejestracje zachowują ważność.

 

 

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.