facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akty prawne

Ustawy

Rozporządzenia

Prawo Uniwersytetu Śląskiego

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego (obowiązujący)

Statut Uniwersytetu Śląskiego (wchodzący w życie 1 października 2019 r.)

Kodeks etyki studenta

 

Uchwały senatu UŚ

Regulaminy

Zarządzenia i pisma okólne Rektora

Studia doktoranckie

 

 Wszystkie przepisy UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.