facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Wakacyjna przerwa w dyżurach Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Informujemy, że do 9 września Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta nie będzie odbywał dyżurów. Informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem http://student.us.edu.pl/dyzury-rzecznika-praw-studenta-i-doktoranta

Akademiki w czasie wakacji

Wszystkich zainteresowanych pobytem w akademikach w okresie wakacyjnym zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

18 czerwca - odwołany dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta

Informujemy, że dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ 18 czerwca nie odbędzie się. W przypadkach naglących możliwy jest kontakt mailowy: rps@us.edu.pl.

W razie kontaktu przez pocztę elektroniczną prosimy o podanie informacji na temat wydziału, na którym Państwo studiują, kierunku, stopnia i trybu studiów oraz roku, którego jest się studentem lub doktorantem.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej  dla studentów i doktorantów:

- 23 maja

- 25 czerwca.

 

Studencka Strefa Aktywności na majówce

Zawiadamiamy, że Studencka Strefa Aktywności w rektoracie i mieszczące się w niej Centrum Obsługi Studentów oraz Biuro Karier są czynne 29 i 30 kwietnia. Wracamy w poniedziałek 6 maja, życzymy miłego odpoczynkusmiley.

Odwołany dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta 26 marca

Informujemy, że dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta Uniwersytetu Śląskiego Anny Samborowskiej 26 marca nie odbędzie się. W przypadkach naglących możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. kom. 504-397-393
e-mail: rps@us.edu.pl

W razie kontaktu przez pocztę elektroniczną bardzo proszę o podanie w mailu informacji na temat wydziału, na którym Państwo studiują, kierunku, stopnia i trybu studiów oraz którego roku jest się studentem lub doktorantem.

Wypłata świadczeń w marcu

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, 15 marca nastąpi wypłata dodatków mieszkaniowych za luty, zapomóg oraz przyznanych w lutym, a dotąd niewypłaconych stypendiów socjalnych i specjalnych. Przypominamy, że następna wypłata świadczeń przyznanych zarówno na semestr letni, jak i na rok akademicki jest przewidziana na kwiecień (z wyrównaniem za marzec), po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa i dokonaniu ustaleń stypendialnych na nowy semestr.

Wypłaty świadczeń w styczniu i lutym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpią 25 stycznia i 22 lutego. Wypłata za marzec zostanie zrealizowana wraz z kwietniową, po ustaleniu wysokości świadczeń na semestr letni.

Reprezentanci UŚ laureatami stypendiów ministra

Miło nam powiadomić, że wśród zdobywców stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się znacząca grupa przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Stypendiami za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2018/2019 zostało uhonorowanych 12 studentów i 5 doktorantów naszej uczelni.

Ograniczenia w pracy COS

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na udział pracowników w organizacji i przeprowadzeniu 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, od najbliższego piątku do wtorku Centrum Obsługi Studentów (w tym Biuro Studenckich Spraw Socjalnych) w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie będzie czynne w bardzo ograniczonym zakresie. Normalnie będzie pracować Biuro Karier. Możliwe są także ograniczenia w pracy innych działów administracji.

Liczymy na zrozumienie, przepraszamy, zapraszamy na Festiwal!

Wypłata świadczeń w grudniu

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, najbliższa wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów zostanie zrealizowana 19 grudnia.

Pomoc materialna w semestrze zimowym

29 października 2018 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust.

Stypendia - można składać wnioski

Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń na semestr zimowy roku ak. 2018/2019. Na stronie internetowej http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna zamieszczono aktualne regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŚ. Prosząc o uważne zapoznanie się z przepisami przypominamy, że komplet dokumentów należy złożyć (najlepiej osobiście, choć można także listem poleconym) w macierzystym dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich, nie później niż 10 października br.

Akademiki - kwaterowanie na nowy rok

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, osoby które otrzymały skierowanie do domów studenckich UŚ, powinny zakwaterować się w nich 1 i 2 października, a w Cieszynie 30 września i 1 października. Życząc przyjemnego zamieszkiwania, prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami.

Stypendia ministra w nowym roku akademickim

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikaty o stypendiach za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html 

Akademiki w czasie wakacji 2019

 

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia, że w okresie lipca, sierpnia i września zamiar pobytu w akademikach Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem/administratorem danego akademika,  bez potrzeby składania podania.

Wakacyjne wypłaty świadczeń

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, wakacyjne wypłaty świadczeń pomocy materialnej zostaną zrealizowane w następujących terminach:

- 24  lipca: dodatki mieszkaniowe za czerwiec i stypendia przyznane w czerwcu oraz bieżące zapomogi

- 17 sierpnia i 21 września: bieżące zapomogi.

 

 

Kalkulacja kosztów organizacji imprez/uroczystości akademickich

Studencie, Doktorancie,

jeśli planujesz zorganizować uroczystość/imprezę akademicką, pamiętaj o przedstawieniu kalkulacji planowanych kosztów. Wzór pisma, obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim, służący kalkulacji planowanych i rozliczenia faktycznie wykonanych kosztów organizacji uroczystości/imprezy, znajduje się pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262017.

Dyżury Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Informujemy wszystkich zainteresowanych konsultacjami z Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta, że dyżury odbywają się we wtorki w godz. 18.30-19.30, w sali nr 125 w Studenckiej Strefie Aktywności na parterze rektoratu UŚ.

Pomoc materialna w semestrze letnim 2017/2018

29 października 2018 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust.

Dochód do kredytu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że miesięczny dochód  w rodzinie wnioskodawcy, uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 2500 zł.

Komunikat

Strefa nieczynna w piątek

Uprzejmie informujemy, że w piątek po święcie Bożego Ciała nieczynna będzie Studencka Strefa Aktywności w rektoracie i mieszczące się w niej Centrum Obsługi Studentów oraz Biuro Karier. Życzymy miłego wypoczynku, zapraszamy w poniedziałek.

Majówka - Studencka Strefa Aktywności nieczynna

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z zaleceniem władz uczelni, w przyszłym tygodniu znajdujące się w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Biuro Karier i Centrum Obsługi Studentów będą nieczynne. Aktualne pozostają jedynie wcześniej umówione konsultacje w Biurze Karier, w innych sprawach zapraszamy od 7 maja. Życzymy dobrego majowego odpoczynku!

Śląski Fundusz Stypendialny czeka na wnioski

Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. O pomoc mogą ubiegać się studenci, którzy: 

Odwołany dyżur Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Uprzejemie informujemy, że dyżur Rzecznika we wtorek 13 lutego zostaje odwołany. Możliwy jest kontakt mailowy rps@us.edu.pl lub telefoniczny 504 397 393.

Stypendia w marcu i kwietniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższa wypłaty przyznawanych przez uczelnię świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostanie zrealizowana 16 marca. Wypłata ta obejmie wyłącznie dodatki mieszkaniowe za luty, zapomogi oraz te stypendia socjalne i specjalne, które nie mogły być wypłacone w lutym, z uwagi na termin złożenia wniosków.

Następna, pełna wypłata stypendiów będzie miała miejsce w kwietniu, z wyrównaniem za marzec.

 

 

Pomoc materialna w semestrze zimowym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia, że 25 października 2017 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab.

Nowe regulacje dotyczące kredytów studenckich i ich umorzeń

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich. Do najważniejszych zmian należą m.in.:

- cztery wysokości miesięcznej  raty kredytu: 600 zł dla raty podstawowej, 800 zł albo 1000 zł dla raty podwyższonej i 400 zł dla raty obniżonej

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.