Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2014/2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października 2014 r.  Prorektor do spraw kształcenia

Szkolenia BHP dla studentów i doktorantów

Studentów pierwszych lat studiów wszystkich trybów i stopni (także doktorantów) prosimy o zapoznanie się z informacją o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp.

http://el.us.edu.pl/upgow/

Kredyty dla studentów i doktorantów

Do 15 listopada można ubiegać się o przyznanie preferencyjnego kredytu. Wnioski składa się w oddziałach następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A.,

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

- SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Nowe regulaminy pomocy materialnej

Po niedawnej zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia znowelizowała regulacje, dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Prosimy o szybkie i uważne zapoznanie się ze zaktualizowanymi informacjami w tej sprawie.

Akademiki - kwaterowanie

Już 30 września i 1 października nasze domy studenckie czekają na mieszkańców. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem, przygotowanym przez Dział Studenckich Spraw Socjalnych.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2014/2015

 

Studentów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz sposobem jego oceny.  

 

Komunikat - stypendia 2014/2015

Stypendia 2014/2015 - jak, gdzie, kiedy

Studenci i doktoranci zainteresowani ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej w roku ak. 2014/2015 proszeni są o zapoznanie się z komunikatem .

Znowelizowane regulaminy pomocy materialnej oraz dokumenty do pobrania można znaleźć pod adresem http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna-4

 

Stypendia w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż kolejne wypłaty stypendiów w semestrze letnim nastąpią:

- 26-27 maja

- 25-26 czerwca

Przypominamy, iż świadczenia pomocy materialnej w roku ak. 2013/2014 zostały przyznane na dziewięć miesięcy, zatem czerwiec jest ostatnim miesiącem, w którym będzie dokonana wypłata stypendiów. Wyjątek stanowią dodatki mieszkaniowe należne za czerwiec, które zostaną wypłacone w lipcu.

Zgłoś swojego kandydata na PRZYJACIELA STUDENTA

                  Masz swojego ulubionego wykładowcę?  A może kierownik akademika ułatwia Ci życie studenckie?  Nagrodź osobę przyjazną studentom!

    

     Zgłoś swojego kandydata na:

 PRZYJACIELA STUDENTA

 

VII Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej

Już po raz siódmy studenci z całej Polski zmagać się będą w czterodniowej imprezie, w czasie której udowodnią nam jak niezwykle są utalentowani. Pokażą nam, że potrafią rozbawić nas do łez, zaśpiewać tak, że życie stanie się piękniejsze, a poprzez ich umiejętności zobaczymy czym jest prawdziwy talent. W tym roku studenci będą mogli zaprezentować swoją  twórczość aż w pięciu kategoriach!

"Generacja Przyszłości" - program skierowany do młodych wynalazców

Cztery miliony złotych - tyle wynosi budżet II edycji "Generacji Przyszłości", programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie utalentowanych studentów.

 

Koncert "Niemen inaczej"

Szanowni Państwo,

1 marca 2014 r. o godz. 17:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek odbędzie się koncert „NIEMEN inaczej”, podczas którego wykonywane będą piosenki Czesława Niemena. Wśród wykonawców znajdą się m.in.: Natalia Niemen, Mietek Szcześniak, Anna Dereszowska, Janusz Radek, Spirituals Singers Band oraz zespół Kameleon.

Koncert poprowadzi Paweł Sztompke, dziennikarz i recenzent muzyczny Programu I Polskiego Radia, gospodarz Muzycznej Jedynki i Muzyki Nocą.

Wnioski o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Do 31 marca 2014 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Stypendia naukowe przyznawane są co roku wybitnym młodym naukowcom zatrudnionym w jednostkach naukowych, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Kandydatów do nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego mogą zgłaszać rady wydziałów.

Terapia Śmiechowa - Terenowa Akcja Kreatywna II

Już wkrótce Terapia Śmiechowa czyli Terenowa Akcja Kreatywna II – BEZPŁATNY wyjazd integracyjny połączony z warsztatami rozwijającymi studencką kreatywność, dzięki której (jesteśmy przekonani!) wspólna działalność studentów na UŚ będzie jeszcze prężniejsza i jeszcze bardziej widoczna ;)

Stypendia w styczniu i lutym

Dział Studenckich Spraw Socjalnych  przypomina, iż wypłaty świadczeń pomocy materialnej przyznanych na semestr zimowy roku ak. 2013/2014 zostaną zrealizowane:

28/29 stycznia

25/26 lutego

Rusza II edycja plebiscytu "Absolwent z Pasją"

Rozpoczynamy nabór do II edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”, skierowanego do absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania Uczelni. Plebiscyt będzie trwać od grudnia 2013 do listopada 2014 roku. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe pasje.

 

Międzynarodowe warsztaty dla młodych hydrogeologów

Od 25 do 27 czerwca 2014 r. w Sosnowcu i Bełchatowie odbędą się V Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów pt. „Intensive Groundwater Drainage”. Organizatorem warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://khgi.wnoz.us.edu.pl/warsztaty.html.

 

 

FLOSS - kongres informatyczny dla studentów i doktorantów

12 kwietnia 2014 r. w auli na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się Otwarty Kongres FLOSS. To spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi ze świata nauki i rynku IT skierowane zarówno do naukowców, doktorantów, studentów, licealistów, profesjonalistów, jak i do osób, które niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi.

Dochód do kredytu

13 grudnia 2013 r. prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ustaliła, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 wynosi 2300 zł.

 

Nasi zdobywcy stypendiów ministra

Znamy już tegorocznych laureatów tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W ich gronie znalazło się 18 studentów i 3 doktorantki Uniwersytetu Śląskiego. Stypendia otrzymają:

Rusza seminarium magisterskie on-line

Zbliżający się koniec semestru to dla wielu studentów okres stresu związany z pisaniem pracy dyplomowej – licencjackiej lub magisterskiej.

 

Zostań współautorem monografii o badaniach w sieci

Zespół badawczy e-metodologia, związany z Kołem Naukowym "Alternatywa" z PWSZ im. Witelona w Legnicy, zaprasza do zgłaszania artykułów do przygotowywanej monografii pt. „Badania eksperymentalne prowadzone za pośrednictwem internetu”. Materiały mogą być zarówno opracowaniami teoretycznymi, jak i raportami z badań.  Publikacja zostanie wydana w języku angielskim, przetłumaczenie zakwalifikowanych tekstów będzie spoczywać na ich autorach.

Diamentowe Granty dla studentów

Do 30 stycznia 2014 r. można składać wnioski w III edycji konkursu o Diamentowy Grant, prowadzonego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą w nim uczestniczyć absolwenci studiów pierwszego stopnia i studenci po ukończeniu trzeciego roku studiów, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. Przy ocenie projektów będzie brana pod uwagę m.in. ich wartość naukowa, realność wykonania i dotychczasowe osiągnięcia wykonawców. Czas realizacji nie może być dłuższy niż cztery lata.

Stypendia grudzień-styczeń-luty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wypłaty świadczeń pomocy materialnej przyznanych na semestr zimowy roku ak. 2013/2014 nastąpią w terminach:

20 grudnia

28/29 stycznia

25/26 lutego

W marcu nastąpi wypłata wyłącznie dodatków mieszkaniowych za luty, pozostałe świadczenia będą wypłacone w kwietniu z nadpłatą za marzec.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych (2013-12-03)

Szlachetna Paczka

Jak co roku, Koło Naukowe Polityków Społecznych prowadzi zbiórkę na rzecz wybranej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dary będą zbierane 3 i 4 grudnia (wtorek, środa) w godz. 8:00-14:00, w hallu Wydziału Nauk Społecznych, koło księgarni "Liber". Zbiórka obejmie w szczególności: żywność trwałą, słodycze, środki czystości, przybory szkolne oraz odzież dla 12-letniej dziewczynki i 16-letniego chłopaka.

MP3

(2013-11-29)

Opis procedury sprawozdawczej

1. Czym jest sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe?

 

"Sukces życiowy to nie przypadek" - szkolenie AIP

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie „Sukces życiowy to nie przypadek”, które odbędzie się 4 grudnia o godzinie 16:00 w sali 415 AIP UŚ (ul. Bankowa 14, Katowice – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Na szkoleniu poruszona zostanie tematyka sukcesu w podstawowych dziedzinach życia, nastąpi omówienie otaczającej nas rzeczywistości i jej praw. Uczestnicy dowiedzą się jak dbać o pewność siebie, jak prawidłowo planować sukces oraz ustalać priorytety.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego dla studentów

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszerzona została o Blok Kształcenia Nauczycielskiego – program daje możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów UŚ, którzy nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, a którzy pragną uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Informacja o kredytach studenckich w roku ak. 2013/2014

Studentów i doktorantów zainteresowanych  kredytami studenckimi zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącą kredytów studenckich w roku ak.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.