Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademiki w czasie wakacji

Uprzejmie przypominamy, że w okresie lipca-września pobyt w domach studenta Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem danego obiektu, bez potrzeby składania wniosku. 

Ważne: Prawo do zamieszkania w tym okresie przysługuje wyłącznie osobom przestrzegającym regulaminu DS i niezalegającym z opłatami. Osoby posiadające zaległości w opłatach za DS proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności, pod rygorem nie przedłużenia pobytu na okres wakacji. Ponadto mieszkańców DS7, którzy planują pozostanie w DS, prosimy o zgłaszanie tego faktu u Kierownika DS z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (planowane zakwaterowanie uczestników Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego oraz konferencji uczelnianych).
 

Ważne: Mieszkańcy domów studenckich niebędący studentami/ doktorantami UŚ oraz studenci/ doktoranci UŚ, którzy nie będą starali się
o miejsce w nowym roku akademickim 2013/2014, winni wyprowadzić się z DS najpóźniej do 20 września br.
 

W okresie wakacji z możliwości kwaterowania wyłącza się następujące DS-y:
• Dom Studenta nr 4 w Sosnowcu, Dom Studenta "Uśka" w Cieszynie  - na cały okres wakacji  z powodu prac remontowych;
• Dom Studenta „Cieszko” w Cieszynie - wyłączony do odwołania

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. obowiązują stawki wakacyjne (patrz załącznik). Stawki te przysługują wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z decyzją  Prorektora ds. Kształcenia i Studentów wzorem ubiegłego roku nasza Uczelnia przystąpiła do akcji Forum Uniwersytetów Polskich „Studenckie tanie nocowanie”, której ideą jest, by studenci mogli w lipcu i sierpniu br., na zasadzie wzajemności, korzystać z noclegów nie droższych niż 25 zł za dobę w akademikach uczelni zrzeszonych w FUP http://krup.edu.pl/uniwersytety/uniwersytet-slaski

Nasz Uniwersytet udostępni w tym celu  Dom Studenta nr 1 w Osiedlu Akademickim w Katowicach-Ligocie, Domy Studenta nr 3 i 5 w Sosnowcu oraz Dom Studenta „DSN” w Cieszynie.  W tych akademikach także studenci UŚ, mieszkający krócej niż 14 dni, zapłacą za dobę 25,00 zł, a więc mniej niż wynika to z tabeli opłat .

Życząc miłych wakacji, zachęcamy do odwiedzenia strony (http://student.us.edu.pl), na której na bieżąco będą ukazywać się komunikaty, dotyczące m. in. ewentualnych zmian związanych z planowanymi remontami, kwaterowania na nowy rok akademicki i pomocy materialnej.

Dział Studenckich Spraw Socjalnych

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.