facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2015/2016

Kursy języków obcych w SPNJO UŚ - semestr letni

Kursy języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

 

Zapraszamy na uniwersyteckie kursy dokształcające w zakresie nauki języków obcych.

Zapisy od 22 lutego

początek kursów – 7 marca

Proponujemy:

Próg dochodu do celów kredytowych

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ustalił 2500 zł jako maksymalny miesięczny dochód, uprawniający studentów i doktorantów do otrzymania kredytu studenckiego w roku ak. 2015/2016.

Komunikat ministra.

Stypendia Erasmus+ wolne od podatku

Minister finansów podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym uczestnicy programu Erasmus+ nie będą płacić podatku od otrzymywanego stypendium, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń pomocy materialnej. Przepis obejmuje okres od 1 stycznia br. do końca roku 2016. W tym czasie mają zostać przygotowane zmiany systemowe, trwale zwalniające stypendia międzynarodowe od podatku.

Podział środków na działalność studencką

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyznała środki na studencką działalność naukową, artystyczną i sportową. Ze szczegółami można zapoznać się na internetowej stronie Samorządu.

Pomoc materialna - wypłata w marcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższy  przelew świadczeń jest zaplanowany na 16 marca. Wypłata ta obejmie wyłącznie dodatki mieszkaniowe za luty, zapomogi oraz te stypendia socjalne i specjalne, które nie mogły być wypłacone w lutym, z uwagi na termin złożenia wniosków.

Następna, pełna wypłata stypendiów będzie miała miejsce w kwietniu, z wyrównaniem za marzec.

Konkurs dla studentów kierunków artystycznych

 

PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

Grupa CEZ w Polsce ogłasza konkurs na projekt kartki świątecznej pod hasłem „Wyzwalamy pozytywną energię na Święta”. Swoją propozycję energetyczny koncern adresuje do studentów kierunków artystycznych polskich uczelni publicznych. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną, a jego praca będzie wykorzystana w komunikacji marketingowej Grupy CEZ w Polsce w okresie świątecznym.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2015/2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 października 2015 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów 

Stypendia w styczniu i lutym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, iż  wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, przyznanych na semestr zimowy, nastąpią w terminach:

 

- 27 stycznia 2016 r.

Możliwość kontynuacji lektoratu w UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ przygotowało ofertę dla studentów, którzy w roku akademickim 2014/2015 zakończyli zajęcia z języka angielskiego. Kurs, będący kontynuacją lektoratu, zapewni studentom ciągłość kształcenia językowego, co w znacznym stopniu ułatwi im realizację modułów językowych w ramach uzupełniających studiów magisterskich, zaś osobom, które po zakończeniu studiów I stopnia będą chciały podjąć pracę, umożliwi płynne wejście na rynek pracy z wysokimi kompetencjami językowymi.

 

Stypendia w grudniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej nastąpi 17 grudnia.

Dobrowolne ubezpieczenia w PZU

(Informacja PZU)
 

UBEZPIECZENIE STUDENCKIE !

OSTATNIA SZANSA!

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

wypadków dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UŚ

obowiązujące przez cały rok akademicki cały czas - w tym za granicą!

 

Bardzo szeroki, atrakcyjny zakres za jedyne 55 złotych!

 

DO NABYCIA W TWOIM DZIEKANACIE!

Kwaterowanie w akademikach

Osoby, które otrzymały miejsca w domach studenckich UŚ prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem.

Plany zajęć

Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których poszczególne wydziały publikują plany zajęć dydaktycznych. Z uwagi na przedłużoną rekrutację, część wydziałów będzie zamieszczać i aktualizować plany w późniejszych terminach. Prosimy o regularne odwiedzanie podanych adresów i, oczywiście, naszej strony www.student.us.edu.pl.

Wydział Artystyczny - http://wart.us.edu.pl

Możliwość pracy dla studentów we Francji i Hiszpanii

Firma Sansec Poland S.A poszukuje studentów (najchętniej studiów niestacjonarnych) do realizacji zadań, polegających na odbyciu spotkań z potencjalnymi klientami na terenie Francji i Hiszpanii.

Do zadań zatrudnionych osób będzie należało odbycie co najmniej 2 spotkań dziennie z wyznaczonymi przez firmę klientami, w czasie tygodniowych pobytów, a także przygotowanie z tych spotkań raportów w określonej formie.

Wymagania:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2015/2016

Studentów i doktorantów zainteresowanych stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazały się szczegółowe komunikaty w tej sprawie wraz z obowiązującymi wzorami wniosków stypendialnych.

Godziny rektorskie 2 października

(informacja z Serwisu Głównego UŚ)

W związku z XLVIII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza godziny rektorskie w piątek 2 października 2015 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00. 

Pomoc materialna - wypłaty wakacyjne

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat w okresie wakacji:

- lipiec – 24

- sierpień – 17

- wrzesień – 17

Obejmą one dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia przyznane w czerwcu (wypłata lipcowa) oraz zapomogi, przyznane w miesiącach wakacyjnych.

 

Wakacje w akademikach

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych uprzejmie przypomina, że w okresie lipca-września zamiar pobytu w akademikach Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem/administratorem danego akademika, bez potrzeby składania podania.

Egzaminy certyfikujące z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego!

Uprzejmie informujemy, że Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ organizuje egzaminy certyfikujące z języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Znasz język obcy i pragniesz potwierdzić swoje kompetencje językowe? Chciałbyś uzyskać Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego? Zarejestruj się na wrześniową sesję egzaminacyjną!

 

Konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego na rok 2016

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok 2016. Uczestnikami mogą być pracownicy, studenci oraz doktoranci, a także absolwenci Uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Rozpatrywane będą tylko prace, które zostały przesłane do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

Projekt kalendarza powinien uwzględniać tematykę związaną z Uniwersytetem, np.:

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje w dniu 20 czerwca br. egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie Ochrony środowiska.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
maj - 27

Pomoc materialna w semestrze letnim - komunikat

Uprzejmie zawiadamiamy, że 31 marca 2015 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów 

Zaproszenie do zagrania na majówce i pikniku absolwentów UŚ

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

29 maja 2015 roku na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie odbędzie się Majówka Uniwersytetu Śląskiego i IV Piknik Absolwentów UŚ. Majowa inicjatywa jest okazją do wspólnej integracji oraz przede wszystkim zaprezentowania się studenckich lub absolwenckich zespołów. W tym celu organizatorzy wydarzenia zapraszają do współpracy artystów wraz z ich zespołami. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2015 roku.

COS w piątek

Informujemy, że w piątek 5 czerwca Centrum Obsługi Studentów w rektoracie będzie czynne w ograniczonym zakresie. Dyżuruje część pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 32 359 1998) oraz Biura Studenckich Spraw Socjalnych (tel. 32 359 1340). Biuro Wsparcia Studentów tego dnia nie pracuje i zaprasza w poniedziałek.

Apel Prezydium KRASP o udział w wyborach prezydenckich

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

 

Szanowni Państwo,
Konstytucja RP zapewnia obywatelom podstawowe prawa, wśród których znajduje się prawo wybierania najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydenta. Rola Prezydenta definiowana jest nie tylko przez pryzmat władzy wykonawczej, urząd ten staje się również gwarantem wolności oraz ciągłości państwowości polskiej.

Pomoc materialna - wypłaty w kwietniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej zostanie dokonana 29 kwietnia br., z wyrównaniem za marzec.

Uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 minutą ciszy Uniwersytet Śląski uczci ofiary zamachu terrorystycznego w Garissa University College. Przed rektoratem uczelni przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Witek odczyta apel European University Association w tej sprawie.