Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Stypendia w grudniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, iż najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej nastąpi 17 grudnia.

Dobrowolne ubezpieczenia w PZU

(Informacja PZU)
 

UBEZPIECZENIE STUDENCKIE !

OSTATNIA SZANSA!

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

wypadków dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UŚ

obowiązujące przez cały rok akademicki cały czas - w tym za granicą!

 

Bardzo szeroki, atrakcyjny zakres za jedyne 55 złotych!

 

DO NABYCIA W TWOIM DZIEKANACIE!

Kwaterowanie w akademikach

Osoby, które otrzymały miejsca w domach studenckich UŚ prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem.

Plany zajęć

Poniżej zamieszczamy linki do stron, na których poszczególne wydziały publikują plany zajęć dydaktycznych. Z uwagi na przedłużoną rekrutację, część wydziałów będzie zamieszczać i aktualizować plany w późniejszych terminach. Prosimy o regularne odwiedzanie podanych adresów i, oczywiście, naszej strony www.student.us.edu.pl.

Wydział Artystyczny - http://wart.us.edu.pl

Możliwość pracy dla studentów we Francji i Hiszpanii

Firma Sansec Poland S.A poszukuje studentów (najchętniej studiów niestacjonarnych) do realizacji zadań, polegających na odbyciu spotkań z potencjalnymi klientami na terenie Francji i Hiszpanii.

Do zadań zatrudnionych osób będzie należało odbycie co najmniej 2 spotkań dziennie z wyznaczonymi przez firmę klientami, w czasie tygodniowych pobytów, a także przygotowanie z tych spotkań raportów w określonej formie.

Wymagania:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2015/2016

Studentów i doktorantów zainteresowanych stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazały się szczegółowe komunikaty w tej sprawie wraz z obowiązującymi wzorami wniosków stypendialnych.

Godziny rektorskie 2 października

(informacja z Serwisu Głównego UŚ)

W związku z XLVIII uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłasza godziny rektorskie w piątek 2 października 2015 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00. 

Pomoc materialna - wypłaty wakacyjne

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat w okresie wakacji:

- lipiec – 24

- sierpień – 17

- wrzesień – 17

Obejmą one dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia przyznane w czerwcu (wypłata lipcowa) oraz zapomogi, przyznane w miesiącach wakacyjnych.

 

Wakacje w akademikach

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych uprzejmie przypomina, że w okresie lipca-września zamiar pobytu w akademikach Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem/administratorem danego akademika, bez potrzeby składania podania.

Egzaminy certyfikujące z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego!

Uprzejmie informujemy, że Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ organizuje egzaminy certyfikujące z języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Znasz język obcy i pragniesz potwierdzić swoje kompetencje językowe? Chciałbyś uzyskać Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego? Zarejestruj się na wrześniową sesję egzaminacyjną!

 

Konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego na rok 2016

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok 2016. Uczestnikami mogą być pracownicy, studenci oraz doktoranci, a także absolwenci Uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Rozpatrywane będą tylko prace, które zostały przesłane do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

Projekt kalendarza powinien uwzględniać tematykę związaną z Uniwersytetem, np.:

Egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje w dniu 20 czerwca br. egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie Ochrony środowiska.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
maj - 27

Pomoc materialna w semestrze letnim - komunikat

Uprzejmie zawiadamiamy, że 31 marca 2015 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów 

COS w piątek

Informujemy, że w piątek 5 czerwca Centrum Obsługi Studentów w rektoracie będzie czynne w ograniczonym zakresie. Dyżuruje część pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 32 359 1998) oraz Biura Studenckich Spraw Socjalnych (tel. 32 359 1340). Biuro Wsparcia Studentów tego dnia nie pracuje i zaprasza w poniedziałek.

Zaproszenie do zagrania na majówce i pikniku absolwentów UŚ

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

29 maja 2015 roku na osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie odbędzie się Majówka Uniwersytetu Śląskiego i IV Piknik Absolwentów UŚ. Majowa inicjatywa jest okazją do wspólnej integracji oraz przede wszystkim zaprezentowania się studenckich lub absolwenckich zespołów. W tym celu organizatorzy wydarzenia zapraszają do współpracy artystów wraz z ich zespołami. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2015 roku.

Apel Prezydium KRASP o udział w wyborach prezydenckich

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

 

Szanowni Państwo,
Konstytucja RP zapewnia obywatelom podstawowe prawa, wśród których znajduje się prawo wybierania najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydenta. Rola Prezydenta definiowana jest nie tylko przez pryzmat władzy wykonawczej, urząd ten staje się również gwarantem wolności oraz ciągłości państwowości polskiej.

Pomoc materialna - wypłaty w kwietniu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, najbliższa wypłata świadczeń pomocy materialnej zostanie dokonana 29 kwietnia br., z wyrównaniem za marzec.

Uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College

(informacja z Serwisu Głównego www.us.edu.pl)

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 minutą ciszy Uniwersytet Śląski uczci ofiary zamachu terrorystycznego w Garissa University College. Przed rektoratem uczelni przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Witek odczyta apel European University Association w tej sprawie.

Sprawy socjalne już w Studenckiej Strefie Aktywności

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, dotychczas mieszczące się na ostatnim piętrze rektoratu,  przeniosło się na parter. Do Studenckiej Strefy Aktywności można zatem przychodzić także w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego (pok. 120), akademików (pok. 124) i pomocy materialnej (pok. 129).

Atrakcyjne kursy językowe od SPNJO!

ZAPROSZENIE NA KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zaprasza na kursy języków obcych.

 

Rekrutacja do Collegium Invisibile

Po raz kolejny ogłoszono nabór do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Jest to działająca od 20 lat organizacja naukowa, zrzeszająca wyróżniających się studentów i wybitnych naukowców.

Stypendia grudzień-styczeń-luty

Jak informuje Dział Studenckich Spraw Socjalnych, wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, przyznanych na semestr zimowy, nastąpią w terminach:

- 18 grudnia 2014 r.

- 28 stycznia 2015 r.

- 25 lutego 2015 r.

Dochód do kredytu

Studentów i doktorantów zainteresowanych preferencyjnym kredytem informujemy, że maksymalna wysokość dochodu, uprawniającego do jego otrzymania, wynosi w bieżącym roku akademickim 2500 zł.

Komunikat Ministra

Diamentowy Grant dla studentów i absolwentów - wnioski do 16 lutego!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił IV edycję programu Diamentowy Grant. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów, prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Wsparciem mogą być objęci:

Przyznano stypendia ministra

Znamy już tegorocznych zdobywców stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Wśród nich znalazło się 25 studentów i 4 doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, lista nagrodzonych jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa. Laureatom serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu.

Studencka Strefa Aktywności aktywowana

Biuro Karier,  Biuro Wsparcia Studenta, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informują o swojej nowej siedzibie, mieszczącej się w Studenckiej Strefie Aktywności na parterze rektoratu UŚ, Katowice ul. Bankowa 12. Bez zmian pozostają adresy e-mail i numery telefonów:

- Biuro Studenckich Spraw Socjalnych: bstud@us.edu.pl, 32 359 1340, 32 359 2046 

Sukces cieszyńskiej Wampiriady

Bardzo pomyślnie przebiegła VI edycja Wampiriady, zorganizowanej w Cieszynie przez studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Od 55 honorowych dawców zebrano 25 litrów krwi, a gotowość wykazało aż 109 osób. Ponadto trzy osoby zarejestrowaly się w bazie dawców szpiku kostnego. Uczestnicy z chęcią korzystali także z atrakcji, np. do wyciągu strażackiego (20 metrów wzwyż!) ustawiały się kolejki.