Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia nieopodatkowane

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są m.in. świadczenia pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, pochodzące z budżetu państwa oraz ze środków własnych uczelni, a także stypendia doktoranckie - przyznane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, iż wymienionych świadczeń przyznanych przez uczelnię lub ministra studentom i doktorantom, nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.