Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Diamentowy Grant dla studenta UŚ

Diamentowy Grant zdobył student UŚ.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. W tym roku finansowanie otrzymało 86 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci otrzymają na swe projekty ponad 15 mln zł. To środki na badania, ale też na minimalne wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł miesięcznie.

W tegorocznej edycji jednym ze zwycięzców konkursu jest nasz student Łukasz Milenkowicz.Jego projekt z dziedziny nauk humanistycznych nosi tytuł „Od neutralizacji do figuracji. Semiotyka i narratologia form utopijnych”.

W ramach programu Diamentowy Grant dofinansowanie uzyskują projekty prowadzone przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów. Kryterium oceny wniosków to przede wszystkim wartość naukowa projektu oraz osiągnięcia studenta. Pod uwagę brane były również zasadność planowanych kosztów oraz możliwość wykonania projektu.

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów dostępne są na stronie MNISW.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.