Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Absolwentka MISH otrzymała nagrodę MNiSW za pracę magisterską

Urząd Patentowy RP ogłosił wyniki XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Jury konkursu przyznało nagrodę dla Pani mgr Agaty Pawlus za pracę pt. „Utwór lutniczy w prawie autorskim” oraz dla Pana mgr. Bartosza Pudo za „Prawo do integralności utworu architektonicznego”. Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 41 prac konkursowych, w tym: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 prace doktorskie, 34 prace magisterskie oraz 3 prace studenckie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.