facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia specjalne

Stypendium specjalne otrzymasz, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną. Do wniosku musisz dołączyć decyzję organu, właściwego do stwierdzania niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 stypendium specjalne wynosi:


- przy znacznym stopniu niepełnosprawności/I gr. inwalidzkiej – 500,00 zł
- przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/II gr. inwalidzkiej – 400,00 zł
- przy lekkim stopniu niepełnosprawności/III gr. inwalidzkiej – 300,00 zł

 

Dokumenty stypendialne składaj w dziekanacie swojego wydziału, najpóźniej 10. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku po terminie skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero od miesiąca następnego i dłuższym czekaniem na wypłatę. Składając wniosek nie zapomnij podać numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia.

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w roku akademickim tzn. od października do czerwca.

 

REGULAMINY POMOCY MATERIALNEJ

WZORY DRUKÓW DLA STUDENTÓW

WZORY DRUKÓW DLA DOKTORANTÓW

 

Powrót

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.