facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia specjalne

Stypendium specjalne otrzymasz, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną. Do wniosku musisz dołączyć decyzję organu, właściwego do stwierdzania niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności. 

Dokumenty stypendialne składaj w dziekanacie swojego wydziału, najpóźniej 10. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku po terminie skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero od miesiąca następnego i dłuższym czekaniem na wypłatę. Składając wniosek nie zapomnij podać numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w roku akademickim tzn. od października do czerwca.

 

REGULAMINY POMOCY MATERIALNEJ

WZORY DRUKÓW DLA STUDENTÓW

WZORY DRUKÓW DLA DOKTORANTÓW

 

Powrót

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.