Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wzory druków dla doktorantów

Regulamin i załączniki.

Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020, należy złożyć na macierzystym wydziale wraz z dokumentacją, do 10 października br. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami.

Uwaga: Zgodnie ze stanowiskiem Prorektora ds. kształcenia i studentów, przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  (załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń)  stosuje się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.

Stanowisko Prorektora zostało przekazane wszystkim kierownikom studiów doktoranckich.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę będą udostępnione w formie elektronicznej w serwisie USOSweb. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Uwaga: W serwisie USOSweb można już wypełniać wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych. W związku z opóźnionym udostępnieniem, termin ich składania zostaje wydłużony do 15 października br. Dostępne są już również wnioski o zapomogę.

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.