Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wzory druków dla studentów

Regulamin i załączniki

Wniosek o stypendium rektora dla studentów należy złożyć w dziekanacie wraz z dokumentacją. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami.

Studenci którzy zdali maturę w roku 2019 i zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, będący:

- laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo: 

- medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie - o którym mowa w przepisach o sporcie - składają wniosek nr 6.

Wnioski składa się w dziekanacie wydziału, do 15 października br.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę będą udostępnione w formie elektronicznej w serwisie USOSweb. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Uwaga: W serwisie USOSweb można już wypełniać wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych. W związku z opóźnionym udostępnieniem, termin ich składania zostaje wydłużony do 15 października br. Dostępne są już również wnioski o zapomogę.

Uwaga: Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik, do 23 października termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów. Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów.

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.