Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracje roku akademickiego

Uniwersytet Śląski wkracza w kolejny rok swojej działalności. 7 października o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się 52. inauguracja roku akademickiego, będąca zarazem inauguracją dla katowickiego kampusu Uczelni.

Więcej o uroczystości

Tegoroczną nowością będą inauguracje w kampusach Uniwersytetu, które odbędą się:

- 8 października o godz. 11.00 w kampusie w Chorzowie, w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1A

- 9 października o godz. 11.00 w kampusie w Cieszynie, w auli Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62

- 10 października o godz. 11.00 w kampusie w Sosnowcu, w auli Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60.

Udział w uroczystościach nie jest obowiązkowy (z wyjątkiem imiennie wytypowanych studentów), jednakże mile widziana będzie obecność zwłaszcza studentów pierwszych lat.

Informacje o spotkaniach organizacyjnych (uzupełniane na bieżąco)

Plany zajęć (uzupełniane na bieżąco)

Kontakt z dziekanatami

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.