Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania informacyjne

(dane aktualizowane w miarę przekazywania informacji przez wydziały)
 

Wydział Nauk Przyrodniczych

 

2 października godz. 8.30

aula w budynku przy ul. Będzińska 60 w Sosnowcu

dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia, podejmujących studia na  kierunkach: geografia, geologia, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiska.

 

2 października godz. 11.00

aula w budynku  przy ul. Bankowej 9 w Katowicach

dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia, podejmujących studia na  kierunkach: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska 

 

Wydział Teologiczny

1 października o godz. 10:30

aula Wydziału, dla wszystkich studentów I roku studiów

 

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

 

specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym

dr Agnieszka Loska

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 2.50

 

specjalność: język francuski od podstaw

dr Anna Swoboda

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 2.51

 

specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski

mgr Marcin Gliński

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 1.17

 

specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym

mgr Katarzyna Wójcik

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 2.13

 

specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski

mgr Kamila Cogan

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 1.23

 

specjalność: język hiszpański,

dr Natalia Wiśniewska

1.10.2019 - godz. 12.00 s. 0.1

 

specjalność:  język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej

mgr Bartosz Poloczek

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 2.55

 

specjalność: język francuski – tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo

dr Ksenia Gałuskina

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 1.2

 

specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski

dr Aleksandra Żłobińska-Nowak

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 1.3

specjalność: język włoski

dr Aleksandra Paliczuk

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 1.4

 

specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski

dr Marta Oracz

1.10.2019 - godz. 9.00 s. 2.4

 

specjalność: język hiszpański

Dr Marta Kobiela-Kwaśniewska

1.10.2019 - godz. 8.00 s. 1.51

 

specjalność: język hiszpański

z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej

dr Sylwia Klos

1.10.2019 - godz. 8.00 s. 1.51


Studia stacjonarne pierwszego stopnia
I rok filologia rosyjska
specjalność języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim
spotkanie studentów z opiekunem roku dr Katarzyną Strębską-Liszewską

1.10.2019 - godz. 9.00, s. 1.20


I rok filologia rosyjska
specjalność język biznesu
spotkanie studentów z opiekunem roku — dr Joanną Woch

1.10.2019 - godz. 9.00. s. 1.50

 
I rok filologia rosyjska

specjalność język rosyjski w turystyce

spotkanie studentów z opiekunem roku dr Agnieszką Lenart

1.10 br. - godz. 9.00,  s. 3.24,


I rok filologia rosyjska

specjalność tłumaczeniowa

spotkanie studentów z opiekunem roku dr Lidią Mięsowską

1.10 br. - godz. 9.00, s. 2.14

 

studia stacjonarne drugiego stopnia

I rok filologia rosyjska

specjalność tłumaczeniowa

1.10 br. - godz. 11.30, s. 3.8

spotkanie studentów z opiekunem roku dr Ewą Kapelą - 2.10 godz. 11.30, s. 3.8

 

Studenci I roku:

- specjalność język szwedzki: sala 1.22 (1. piętro)

- specjalność język niemiecki od podstaw: sala 3.29 (2. piętro)

- specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim: sala 3.15 (2 piętro)

- specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych: sala 0.51 (parter)

1.10.br. - godz. 11.30

 

dla studentów I roku studiujących I stopnia na kierunku Filologia angielska dla specjalizacji: Język biznesu, nauczycielska z językiem niemieckim, tłumaczeniowa z językiem arabskim, tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim, tłumaczeniowa z językiem koreańskim, tłumaczeniowa z językiem niemieckim

1.10. br. godz. 12.00 – sale 0.2, 0.3, 1.48

 

dla studentów I roku studiujących I stopnia na kierunku Filologia angielska dla specjalizacji: kultura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

1.10. br. godz. 15.00 – sala 0.3

 

dla studentów I roku studiujących II stopnia na kierunku filologia angielska dla specjalizacji: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, kultura-media-translacja

1 .10 br. godz. 12.00 – sala 2.22

 

Sosnowiec, ul. Żytnia 10

dla studentów I roku studiujących II stopnia na kierunku filologia angielska dla specjalizacji: Język biznesu, nauczycielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, tłumaczeniowa z językiem japońskim

1.10.br. godz. 12.00, s. 126

 

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

 

sztuka pisania, I rok

1.10.2019, g. 11.30, sala Rady Wydziału

 

kultura mediów, studia stacjonarne I stopnia

opiekun roku: dr Barbara Orzeł

2.10.2019, g. 9.00-10.00, sala 208

 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

opiekun roku: dr Małgorzata Gwadera

2.10.2019, g. 9.30-10.30, sala 307

 

kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia

opiekun roku: dr Justyna Budzik

2.10.2019, g. 10.00-11.00, sala 208

 

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia

opiekun roku: dr Agnieszka Łakomy-Chłosta

2.10.2019, g. 10.30-11.30, sala 307

 

kultura mediów, studia stacjonarne II stopnia

opiekun roku: dr hab. Ilona Copik

2.10.2019, g. 11.00-12.00, sala 208

 

kultura mediów, studia stacjonarne II stopnia

opiekun roku: dr Adam Pisarek

2.10.2019, g. 11.00-12.00, sala 208

 

architektura informacji, studia stacjonarne I stopnia

opiekun roku: dr Anna Seweryn

2.10.2019, g. 11.30-12.30, sala 307

 

Katowice, ul. Bankowa 11

studenci I roku:

- filozofia I stopnia stacjonarne

- filozofia II stopnia stacjonarne

2.10.br – godz. 10:00, sala sympozjalna III

 

studenci I roku:

- doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia stacjonarne

- doradztwo filozoficzne i coaching II stopnia stacjonarne

- doradztwo filozoficzne i coaching II stopnia niestacjonarne

2.10.br – godz. 12:00, sala sympozjalna III

 

studenci I roku:

- kognitywistyka I stopnia stacjonarne

- kognitywistyka II stopnia stacjonarne

- kognitywistyka I stopnia niestacjonarne

2.10.br – godz. 12:00, sala sympozjalna III

 

- studenci I roku (stacjonarne I i II stopnia):

- historia

- turystyka historyczna

- środkowoeuropejskie studia historyczne

2.10.br. - godz. 9:30, stara aula

 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice ul. Bankowa 11A

- studenci I roku, historia sztuki

2.10.br. godz. 12.00, sala konferencyjna

 

Wydział Nauk Społecznych 

1 października: 

- zarzadzenie zasobami ludzkimi - sala 28, ul. Bankowa 11, g. 10.00, opiekun: dr hab. Dorota Chudy-Hyski

- pedagogika I stopień - aula, ul. Grażyńskiego 53, g. 11.30, opiekun: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska

- arteterapia I stopień - aula/sala 201, ul. Grażyńskiego 53, g. 11.30, opiekun: dr Małgorzata Łączyk

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  jednolite mgr - aula/sala 209, ul. Grażyńskiego 53, g. 11.30, opiekun: mgr Karolina Glinka

- pedagogika specjalna jednolite mgr - aula/sala 203, ul. Grażyńskiego 53, g. 11.30, opiekun: dr Iwona Wendreńska

- pedagogika II stopnia (z wyj. Edukacji wczesnoszkolnej) - Aula/aula, ul. Grażyńskiego 53, g. 14.00, opiekun: dr Małgorzata Kitlińska-Król

- pedagogika II stopnia - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - aula/sala 209, ul. Grażyńskiego 53, g. 14.00, opiekun:dr Ewelina Kawiak

- psychologia stacjonarna - aula, ul. Grażyńskiego 53, g. 16.00, opiekun:dr Michał Brol

- psychologia niestacjonarna - aula, ul. Grażyńskiego 53, g. 16.00, opiekun: dr Aleksandra Wieteska

 

2 października: 

- socjologia I stopień - sala sympozjalna II, ul. Bankowa 11, g.11.00, opiekun: dr Monika Żak

- socjologia II stopień - sala sympozjalna II, ul. Bankowa 11, g.15.00, opiekun: dr Monika Żak

- praca socjalna I stopień - sala sympozjalna II, ul. Bankowa 11, g.13.00, opiekun: dr Witold Mandrysz

- praca socjalna II stopień - sala sympozjalna II, ul. Bankowa 11, g.15.00, opiekun: dr Witold Mandrysz

- polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopień - sala sympozjalna II, ul. Bankowa 11, g.15.00

 

3 października: 

- politologia I stopień - nowa aula (im. K.Popiołka), I piętro, ul. Bankowa 11, g. 13:00, opiekun: dr Olga Szura-Olesińska

- politologia II stopień - nowa aula (im. K.Popiołka), I piętro, ul. Bankowa 11, g. 13:00, opiekun: dr Olga Szura-Olesińska

- bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopień - nowa aula (im. K.Popiołka), I piętro, ul. Bankowa 11, g. 13:00, opiekun: dr hab. Miron Lakomy

- bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe II stopień - nowa aula (im. K.Popiołka), I piętro, ul. Bankowa 11, g. 13:00, opiekun: dr hab. Miron Lakomy

- doradztwo polityczne i publiczne I stopień - nowa aula (im. K.Popiołka), I piętro, ul. Bankowa 11, g. 13:00, opiekun: mgr Agata Olszanecka-Marmola

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna I  stopień - aula sympozjalna I, ul. Bankowa 11, g.12.00, opiekun: dr Bernard Grzonka

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopień - aula sympozjalna I, ul. Bankowa 11, g.12.00, opiekun: dr Bernard Grzonka

 

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 

1 października br.  godz. 8:30

aula przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu (tzw. „Żyleta” – budynek Wydziału Nauk o Ziemi).

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

- informatyka

- inżynieria biomedyczna

- mechatronika

 

1 października br.  godz. 10:30

aula Kopernika nr 213, przy ul. Bankowej 14 w Katowicach

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

- chemia

- technologia chemiczna

- matematyka

 

1 października br.  godz. 12:30 

aula  P/0/05 w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A ( budynek SMCEiBI)

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

- fizyka

- fizyka medyczna

- biofizyka

- ekonofizyka

- mikro i nanotechnologia

- informatyka stosowana

- inżynieria materiałowa

 

Wydział Prawa i Administracji

2 października, aula nr 5: 

- godz. 13:45 dla kierunku prawo

- godz. 14:30 dla kierunków administracja, przedsiębiorczość

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

1 października 2019 r. godz. 10.00 

aula Wydziału

dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.