Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Immatrykulacja i Inauguracja

Rok ak. 2019/2020 - terminy inauguracji i zebrań informacyjnych

 

IMMATRYKULACJA     (immatriculare - z łac. "wciągnąć do spisu")

Jest to akt zaliczenia/wpisania kogoś w poczet studentów uczelni. Akt ten odbywa się w trakcie uroczystego przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów.

 

INAUGURACJA   (inauguratio - z łac. "rozpoczęcie, zapoczątkowanie, uroczyste otwarcie czegoś")

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Na uczelni często słyszymy o inauguracji roku akademickiego badź o inauguracji uczelnianej.

 

Najczęściej immatrykulacja odbywa się podczas uroczystej inauguracji uczelnianej lub wydziałowej. Każda osoba przyjęta na studia w akcie immatrykulacji nabywa prawa studenta. Ważnym momentem aktu immatrykulacji jest złożenie ślubowania. 

 

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Śląskiego, student składa ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uniwersytetu i wszystkich członków jego społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Śląskiego”. Ślubowanie może być złożone w języku obcym.

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.