Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kwaterowanie w domach studenckich na rok ak. 2017/2018

Kwaterowanie w Domach Studenta UŚ na rok akademicki 2017/2018

Osiedle Akademickie - Katowice-Ligota

 • 01 października 2017 (niedziela) – godz. 11.00 do 19.00

 • 02 października 2017 (poniedziałek)– godz. 08.00-18.00

Magazyn Pościeli OA LIGOTA (DS7) - czynny w godzinach  jw.

Przerwy w godzinach pracy: dwie przerwy indywidualnie ustalane  ( informacja na miejscu )

Osiedle Akademickie - Sosnowiec

 • 01 października 2017 (niedziela) – godz. 11.00 do 19.00

 • 02 października 2017 (poniedziałek)– godz. 08.00-18.00

Magazyn Pościeli OA SOSNOWIEC (DS5) - czynny w godzinach  jw.

Przerwy w godzinach pracy: dwie przerwy indywidualnie ustalane  ( informacja na miejscu )

Osiedle Akademickie - Cieszyn
 

 • 30 września 2017 (sobota) – godz. 15.00 do 20.00

 • 01 października 2017 (niedziela) – godz. 12.00 do 20.00

 • 02 października 2017 (poniedziałek) – godz. 09.00 do 19.00

  Magazyn Pościeli OA CIESZYN( w każdym z DS)  - czynny w godzinach  jw.Przerwy w godzinach pracy: dwie przerwy indywidualnie ustalane  ( informacja na miejscu )………………………………………………………………………………….

 • UWAGA !

  W pozostałe dni kwaterowanie w domach studenckich odbywać się będzie w godzinach pracy administracji osiedli akademickich.

  Osiedle Akademickie w Katowicach-Ligocie  godz.08.00 do 14.00

 • DS nr 1 ul. Studencka 15, DS nr 2 ul. Studencka 17, DS nr 7 ul. Studencka 16

  Osiedle Akademickie w Sosnowcu godz.08.00 do 14.00

 • DS nr 2 ul. Sucha 7a i DS nr 4 ul. Lwowska 2 (procedura kwaterowania do obydwu akademików będzie odbywać się w DS4),

 • DS nr 3 ul. Sucha 7b i DS nr 5 ul. Lwowska 8 (procedura kwaterowania do obydwu akademików będzie odbywać się w DS5)

  Osiedle Akademickie w Cieszynie godz. 07.00 do 14.00

 • DS „UŚKA” ul. Bielska 66 ( pokój nr 14),

 • DSN ul. Niemcewicza 8 (pokój nr 126) 

  Płatność:

  przed zakwaterowaniem należy dokonać wpłaty za cały październik na konto UŚ: 
   
  ING BSK S.A. 12 1050 1214 1000 0007 0000 7958

  …………………………………………………………………………………….

  UWAGA !

  osoby kwaterujące się w DS  30 września doliczają do opłaty za październik opłatę za jedną dobę wg cen obowiązujących w poszczególnych domach studenckich
  zgodnie z Tabelą opłat  w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego od 1 września 2017 roku

  http://student.us.edu.pl/oplaty

  W pozycji „tytuł wpłaty” proszę podać:
   

 • numer/nazwę akademika i miasto, w którym się on znajduje,

 • okres którego dotyczy wpłata,

 • imię i nazwisko mieszkańca (jeśli przelew nie jest dokonywany z jego konta),

 • w przypadku studentów i doktorantów także nazwę uczelni i wydziału.

   

  Dokumenty potrzebne przy zakwaterowaniu:
   

 • wydruk potwierdzenia dokonanej wpłaty,

 • dowód osobisty lub, w przypadku osób niebędących obywatelami RP, paszport z ważną wizą,

 • jedno zdjęcie.

  ………………………………………………………………………………………

  UWAGA !

  osoby, które otrzymały przydział od 1 października są obowiązane zakwaterować się nie później niż 5 października. 

  Zapraszamy!

   

  BIURO STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.