Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opłaty

Opłaty w roku akademickim 2012/2013 r.

W związku z wdrażaniem informatycznego systemu zarządzania uczelnią, a także dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego, wpłaty za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego można regulować wyłącznie w następujący sposób:

1) Na rachunek bankowy:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. A. Mickiewicza 3,
nr rachunku: 12 1050 1214 1000 0007 0000 7958


Określając tytuł wpłaty należy wpisać:

  • imię i nazwisko mieszkańca,
  • w przypadku studentów i doktorantów - rok i kierunek/dyscyplinę studiów
  • numer domu studenta (w Katowicach lub Sosnowcu) albo jego nazwę (w Cieszynie)
  • miesiąc, za który jest dokonywana wpłata.

 

2) Kartą płatniczą w następujących punktach:

  • Osiedle Akademickie w Katowicach-Ligocie, Dom Studenta nr 7, pomieszczenie centrali telefonicznej, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.
  • Osiedle Akademickie w Sosnowcu, Dom Studenta nr 5, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Gotówką na portierniach będzie można uiszczać jedynie opłaty za krótkotrwałe pobyty gościnne i za przedłużenie odwiedzin. 

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.