Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe regulacje dotyczące kredytów studenckich i ich umorzeń

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich. Do najważniejszych zmian należą m.in.:

- cztery wysokości miesięcznej  raty kredytu: 600 zł dla raty podstawowej, 800 zł albo 1000 zł dla raty podwyższonej i 400 zł dla raty obniżonej

- poszerzenie przesłanek zawieszenia spłaty o trudną sytuacje kredytobiorcy i jego rodziny, udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej

- zwiększenie zakresu umorzeń kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów.

http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady_20171025.html

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 października br. czyli zasadnicza część jego przepisów będzie skutkować dopiero w stosunku do kredytów przyszłorocznych. Nowe zasady umorzeń stosuje się jednak także do kredytobiorców, którzy ukończyli studia w roku ak. 2016/2017.

Zarządzenie rektora

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z informacją, dostępną na stronie internetowej MNiSW. Przypominamy, że termin składania tegorocznych wniosków kredytowych w bankach mija 20 października, a potrzebne zaświadczenia można uzyskiwać w dziekanatach i sekretariatach studiów doktoranckich.

Więcej o kredytach

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.