facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kredyty

Każdy student, który rozpoczął studia przed ukończeniem 25 lat, może starać się o kredyt studencki. Bez znaczenia jest fakt, czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne. Każdy ma równe szanse na uzyskanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Dzięki preferencyjnym warunkom oraz dopłatom państwowym, kredyt studencki jest prawdopodobnie najbardziej opłacalnym i najniżej oprocentowanym kredytem na rynku. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. nr 108 poz. 685, z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) został utworzony Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki Funduszu przeznaczone są na dopłaty do oprocentowania i umorzenia całości lub części kredytów studenckich. BGK nie udziela kredytów, można się o nie ubiegać w jednym z 4 banków komercyjnych, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

 

Preferencyjny kredyt studencki

 

Zasady i tryb ubiegania się o kredyty studenckie

 

Poręczenia preferencyjnych kredytów studenckich

 

Zasady umarzania kredytów studenckich

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiany-w-systemie-pozyczek-i-kredytow-studenckich-w-2017-r.html

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.