facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kredyty studenckie w nowym roku akademickim

Do 20 października studenci i doktoranci mogą składać w wybranych bankach wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu w roku ak. 2018/2019. Prawo to przysługuje także kandydatom na studia, z tym, że podpisanie umowy kredytowej będzie wymagało potwierdzenia statusu studenckiego.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania i umarzania kredytów studenckich znajdują się na naszej podstronie, a także na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady_20171025.html

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.