Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykaz organizacji


Wykaz uczelnianych organizacji i stowarzyszeń studenckich
i doktoranckich

 

           W Uniwersytecie Śląskim działa ponad 300 kół naukowych, organizacji studenckich, doktoranckich, stowarzyszeń, zrzeszeń i klubów sportowych. Organizacje skupiają osoby zainteresowane odkrywaniem ciekawostek ze świata nauki i osoby wykazujące się aktywnością zarówno w naszej Uczelni, jak i na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

          Studenci uczestnicząc w kołach pogłębiają wiedzę i doświadczenie m.in. prowadzą badania naukowe, wydają publikacje, biorą udział w konferencjach lub organizują szkolenia czy spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury, polityki. Realizując projekty, mogą nauczyć się pozyskiwania  partnerów biznesowych, szukania źródeł finansowania oraz  zarządzania czasem i ludźmi. Ponadto, aktywna działalność w organizacjach  stwarza  studentom możliwość lepszego startu w życie zawodowe.

Jeśli poza chęcią studiowania chcesz uczestniczyć w takiej formie aktywności pomyśl, czy chcesz przystąpić do istniejącej już organizacji, czy może założysz nowe koło.

 

 

Ewidencja uczelnianych organizacji studentów i doktorantów jest dostępna tutaj

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.