Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Za akademik do 10 grudnia

Wobec opóźnienia wypłaty świadczeń, Prorektor ds. kształcenia i studentów postanowił o przedłużeniu do 10 grudnia br. terminu wnoszenia opłat za listopad dla wszystkich studentów i doktorantów UŚ, zamieszkujących w naszych akademikach. Jednocześnie, w ślad za wcześniejszym komunikatem informujemy, że trwają intensywne prace nad usunięciem problemów informatycznych tak, by przelewy mogły nastąpić najpóźniej 6 grudnia.

Przesunięcie wypłaty świadczeń

Z przykrością informujemy, że wypłata świadczeń za październik i listopad dla studentów oraz tych doktorantów, którzy rozpoczęli  studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020, zostanie zrealizowana do 6 grudnia br. Dotrzymanie wcześniej zaplanowanego terminu 28 listopada nie jest możliwe z przyczyn natury technicznej. Przepraszamy za niedogodności, o terminie wypłaty za grudzień poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu.

Inżynieria materiałowa - stypendium

Instytut Inżynierii Materiałowej na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ oferuje stypendium dla studenta lub doktoranta. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia br.

Szczegóły

 

Świadczenia w semestrze zimowym - wysokość i wypłata

Czwartek 28 listopada br. to termin wypłaty świadczeń za październik i listopad dla studentów i tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020.

Komunikaty dziekanatów Wydziału Prawa i Administracji

Szanowni Państwo Studenci,

informujemy, że w związku z planowaną reorganizacją dziekanaty poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji będą nieczynne. Tym samym nie będzie możliwości odbioru dokumentów i dyplomów ani kontaktu telefonicznego i e-mailowego:

·    21–23 października 2019 r. (poniedziałek – środa), prawo (studia stacjonarne);

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium rektora

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia, że termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów został przedłużony do 23 października (środa). Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów.

Dziekanaty - kontakt

Przedłużony termin składania wniosków o świadczenia

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę już dostępne

W serwisie USOSweb można już wypełniać wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych. W związku z opóźnionym udostępnieniem, termin ich składania zostaje wydłużony do 15 października br. Dostępne są już również wnioski o zapomogę.

 

 

 

Stypendium rektora dla doktorantów

Zgodnie ze stanowiskiem Prorektora ds.

Nowy regulamin świadczeń i zasady składania wniosków

1 października ukazał się regulamin świadczeń dla studentów (obejmujący również doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020). Osoby pragnące ubiegać się o stypendia, zapomogi bądź miejsce w akademiku prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem regulaminu i załącznikami.

Akademiki - kwaterowanie na nowy rok

Osoby, którym przyznano miejsce w domach studenckich UŚ na rok akademicki 2019/2020, zapraszamy do akademików w Cieszynie już 30 września i 1 października, a w Katowicach oraz Sosnowcu 1 i 2 października. Ostatecznym terminem na zakwaterowanie jest 7 października; jego niedotrzymanie spowoduje wygaśnięcie ważności skierowania i konieczność ponownego ubiegania się o miejsce.

Rejestracja na języki i wf

Informacja o rejestracji na lektoraty języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego jest dostępna na stronie https://ul.us.edu.pl/. Warto też zapoznać się z treściami, zamieszczanymi w systemie USOSweb.

Plany zajęć dydaktycznych można znaleźć tutaj.

Stypendia ministra - składanie wniosków

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje studentów zainteresowanych ubieganiem się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, że nieprzekraczalny termin składania wniosków w dziekanatach (drogą elektroniczną) to 27 września br. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem

Indywidualne dostosowanie studiów

Studentom i doktorantom o szczególnych potrzebach edukacyjnych Uniwersytet Śląski oferuje IDS, czyli możliwość indywidualnego dostosowania studiów do możliwości ograniczanych stanem zdrowia. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który krok po kroku przedstawia procedurę ubiegania się o takie wsparcie.

http://www.bon.us.edu.pl/Zawnioskuj-o-dostosowanie

Stypendia dla osób z dysfunkcją wzroku

Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z dysfunkcją wzroku do ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020. Jego miesięczna wysokość to 1000 zł brutto, a dokumenty można składać do 30 września br.

Informacji można zasięgać pod adresem fpdn@fpdn.org.pl, wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

Wakacyjna przerwa w dyżurach Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

Informujemy, że do 9 września Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta nie będzie odbywał dyżurów. Informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem http://student.us.edu.pl/dyzury-rzecznika-praw-studenta-i-doktoranta

Akademiki w czasie wakacji

Wszystkich zainteresowanych pobytem w akademikach w okresie wakacyjnym zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

18 czerwca - odwołany dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta

Informujemy, że dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ 18 czerwca nie odbędzie się. W przypadkach naglących możliwy jest kontakt mailowy: rps@us.edu.pl.

W razie kontaktu przez pocztę elektroniczną prosimy o podanie informacji na temat wydziału, na którym Państwo studiują, kierunku, stopnia i trybu studiów oraz roku, którego jest się studentem lub doktorantem.

Wypłaty stypendiów w maju i czerwcu

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje o następujących terminach wypłat świadczeń pomocy materialnej  dla studentów i doktorantów:

- 23 maja

- 25 czerwca.

 

Studencka Strefa Aktywności na majówce

Zawiadamiamy, że Studencka Strefa Aktywności w rektoracie i mieszczące się w niej Centrum Obsługi Studentów oraz Biuro Karier są czynne 29 i 30 kwietnia. Wracamy w poniedziałek 6 maja, życzymy miłego odpoczynkusmiley.

Odwołany dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta 26 marca

Informujemy, że dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta Uniwersytetu Śląskiego Anny Samborowskiej 26 marca nie odbędzie się. W przypadkach naglących możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. kom. 504-397-393
e-mail: rps@us.edu.pl

W razie kontaktu przez pocztę elektroniczną bardzo proszę o podanie w mailu informacji na temat wydziału, na którym Państwo studiują, kierunku, stopnia i trybu studiów oraz którego roku jest się studentem lub doktorantem.

Wypłata świadczeń w marcu

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, 15 marca nastąpi wypłata dodatków mieszkaniowych za luty, zapomóg oraz przyznanych w lutym, a dotąd niewypłaconych stypendiów socjalnych i specjalnych. Przypominamy, że następna wypłata świadczeń przyznanych zarówno na semestr letni, jak i na rok akademicki jest przewidziana na kwiecień (z wyrównaniem za marzec), po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa i dokonaniu ustaleń stypendialnych na nowy semestr.

Wypłaty świadczeń w styczniu i lutym

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że najbliższe przelewy świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów nastąpią 25 stycznia i 22 lutego. Wypłata za marzec zostanie zrealizowana wraz z kwietniową, po ustaleniu wysokości świadczeń na semestr letni.

Reprezentanci UŚ laureatami stypendiów ministra

Miło nam powiadomić, że wśród zdobywców stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się znacząca grupa przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Stypendiami za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok akademicki 2018/2019 zostało uhonorowanych 12 studentów i 5 doktorantów naszej uczelni.

Ograniczenia w pracy COS

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na udział pracowników w organizacji i przeprowadzeniu 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, od najbliższego piątku do wtorku Centrum Obsługi Studentów (w tym Biuro Studenckich Spraw Socjalnych) w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie będzie czynne w bardzo ograniczonym zakresie. Normalnie będzie pracować Biuro Karier. Możliwe są także ograniczenia w pracy innych działów administracji.

Liczymy na zrozumienie, przepraszamy, zapraszamy na Festiwal!

Wypłata świadczeń w grudniu

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, najbliższa wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów zostanie zrealizowana 19 grudnia.

Pomoc materialna w semestrze zimowym

29 października 2018 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust.

Stypendia - można składać wnioski

Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń na semestr zimowy roku ak. 2018/2019. Na stronie internetowej http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna zamieszczono aktualne regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŚ. Prosząc o uważne zapoznanie się z przepisami przypominamy, że komplet dokumentów należy złożyć (najlepiej osobiście, choć można także listem poleconym) w macierzystym dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich, nie później niż 10 października br.

Akademiki - kwaterowanie na nowy rok

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, osoby które otrzymały skierowanie do domów studenckich UŚ, powinny zakwaterować się w nich 1 i 2 października, a w Cieszynie 30 września i 1 października. Życząc przyjemnego zamieszkiwania, prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.