Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademiki w czasie wakacji 2019

 

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia, że w okresie lipca, sierpnia i września zamiar pobytu w akademikach Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem/administratorem danego akademika,  bez potrzeby składania podania.

UWAGA: prawo do zamieszkania w tym okresie przysługuje wyłącznie osobom przestrzegającym Regulaminu DS. Osoby posiadające zaległości w opłatach za DS proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności, pod rygorem nieprzedłużenia pobytu na okres wakacji.

Z uwagi na planowane remonty oraz przygotowania akademików na przyjęcie planowanych grup i cyklicznych imprez akademickich liczba miejsc w domach studenckich jest ograniczona. Wszelkie informacje dotyczące możliwości zakwaterowania prosimy kierować do pracowników Osiedli Akademickich w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie.

W okresie wakacji z możliwości kwaterowania wyłącza się następujące DS:

  • Dom Studenta nr 2 w Sosnowcu - (lipiec-wrzesień);
  • Dom Studenta nr 3 w Sosnowcu - (lipiec-wrzesień, remont);
  • Dom Studenta nr 5 w Sosnowcu - (lipiec-wrzesień, remont)
  • Dom Studenta nr 1 w Katowicach-Ligocie (lipiec-wrzesień, remont)

Istnieje natomiast możliwość udostępnienia miejsc w pozostałych domach studenta:

  • Osiedle Akademickie w Sosnowcu – Dom Studenta nr 4, ul. Lwowska 2
  • Osiedle Akademickie w Katowicach-Ligocie, ul. Studencka - Dom Studenta nr 2 (strona niższa czynna, strona wyższa remont); Dom Studenta nr 7 (czynny wyłącznie segment A);
  • Osiedle Akademickie w Cieszynie – DS. „UŚKA”, DS „DSN” (dostępne w miarę posiadanych miejsc - planowane zakwaterowanie m.in. uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz XXXII Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego)

Ważne: Na początku roku akademickiego 2019/2020 w Osiedlach Akademickich w Katowicach-Ligocie, Sosnowcu i Cieszynie liczba miejsc będzie ograniczona. Mieszkańcy domów studenckich niebędący studentami/ doktorantami UŚ oraz studenci/ doktoranci UŚ, którzy nie będą starali się o miejsce w nowym roku akademickim 2019/2020 winni wyprowadzić się z DS najpóźniej do 16 września br., każdorazowo uzgadniając ewentualność pozostania w akademiku po tym terminie z administracją DS!!!

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. obowiązują stawki wakacyjne (patrz: Tabela opłat wakacyjnych w domach studenckich UŚ). Stawki te przysługują wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

Życząc miłych wakacji, zachęcamy do odwiedzenia strony http://student.us.edu.pl, na której na bieżąco będą ukazywać się komunikaty, dotyczące m. in. kwaterowania na nowy rok akademicki i pomocy materialnej.

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.