Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców...”

Autorka: as

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań”. Spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności do naukowców, absolwentów i stypendystów programu Fulbrighta.

W programie wydarzenia, które odbędzie się w dniach 31.01–1.02.2020 roku (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, Aula 6), zaplanowano trzy panele tematyczne oraz dyskusję poświęconą zagadnieniom związanym z oddziaływaniem polityki punktacji prac naukowych na rozwój nauk społecznych i humanistycznych. Debatę poprowadzi dr hab. Jacek Zrałek z Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Udział w niej wezmą przedstawiciele zagranicznych instytucji:

 • prof. Sarah de Rijcke (Leiden University),

 • prof. David Budtz Pedersen (Aalborg Universitet),

 • prof. Peter van den Besselaar (Vrije Universiteit Amsterdam),

 • prof. Gunnar Sivertsen (Norwegian Institute for Research Analysis),

 • prof. Theresa Beiner (UA Little Rock William H. Bowen School of Law).

 

Program konferencji obejmuje:

wykłady wprowadzające:

 • „Wyzwania dla prawa autorskiego w dobie cyfryzacji” – dr hab.  Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ;

 • „Polityka naukowa versus kultura akademicka” – prof. dr hab. Jan Hartman;

panele tematyczne połączone z dyskusją:

 1. Między inspiracją a plagiatem. Jak ustalać wkład autora w badania naukowe

 • „Plagiat naukowy – naruszenie prawa do autorstwa utworu” – dr Sybilla Stanisławska-Kloc;

 • „Utwory współautorskie” – dr Michał Markiewicz;

 • „Cytat w utworach naukowych” – dr hab. Wojciech Machała.

 1. Atrybucja autorstwa utworów naukowych z obszaru nauk ścisłych w świetle prawa autorskiego, zasad etyki i zwyczajów

 • „Twórczość naukowa jako wartość konstytucyjnie chroniona a rzetelna atrybucja autorstwa utworów naukowych na przykładzie badań z obszaru nauk ścisłych” – dr hab. Anna Chorążewska;

 • „Atrybucja autorstwa w publikacjach chemicznych: przypadki zwykłe i osobliwe” – prof. dr hab. Adam Proń;

 • „Rola kierownika (mentora) grupy badawczej oraz przebieg atrybucji autorstwa utworów naukowych na przykładzie nauk ścisłych teoretycznych i eksperymentalnych” – prof. dr hab. Robert Hołyst;

 • „Problematyka ochrony twórczości naukowej a prawo własności przemysłowej w kontekście transferu technologii” – dr Karol Fijałkowski.

 1. Umiędzynarodowienie i ewaluacja nauk społecznych i humanistycznych

 • „Nowe osiągnięcia w sferze studiów nad ewaluacją nauki” – prof. Sarah de Rijcke;

 • „Ocena doniosłości i jakości badań wykraczająca poza bibliometrię” – prof. David Budtz Pedersen;

 • „Organizacja, realizacja i ocena badań naukowych” – prof. Peter van den Besselaar;

 • „Umiędzynarodowienie, oddziaływanie społeczne i ocena badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych” – prof. Gunnar Sivertsen;

 • „Rola publikacji i badań interdyscyplinarnych na rynku publikacji międzynarodowych i krajowych w USA” – prof. Theresa Beiner.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną: https://forms.gle.

Szczegółowe informacje:

Data wydarzenia: 
31. styczeń 2020 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.