Konferencja „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców...”