facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zasady i tryb ubiegania się o kredyt studencki

Zasady i tryb ubiegania się o kredyt studencki 

Student oraz Doktorant zainteresowany kredytem studenckim winien do 20 października złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do jednego wybranego banku udzielającego tego typu pożyczek.
O kredyt można starać się w jednym z 4 komercyjnych banków, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracę:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Jak wnioskować o kredyt studencki?

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podaje do wiadomości maksymalną wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego (w roku ak. 2016/2017 - 2500 zł);
  • Jeżeli spełniasz warunek dochodu ogłoszony przez ministra, do 20 listopada bank ma czas, aby dokonać oceny zabezpieczenia spłaty i udzielić odpowiedzi o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu;
  • Do 30 listopada masz czas złożyć wniosek w innym banku, jeżeli pierwszy bank, do którego wnioskowałeś, wydał negatywną decyzję dotycząca zabezpieczenia;
  • Jeżeli bank, do którego wnioskowałeś, wyda pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu, do 31 grudnia zawierane są umowy kredytu;
  • Bank przelewa z wyrównaniem (od października) pierwszą transzę kredytu.

 

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu student/doktorant może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pamiętaj !

W kolejnych semestrach warunkiem wypłaty comiesięcznych transz kredytu będzie przedstawianie w banku, w terminach do 31 października i 31 marca, ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.