facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wypłaty w czerwcu i w czasie wakacji

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje studentów i doktorantów, iż ostatnia w obecnym roku akademickim pełna wypłata świadczeń pomocy materialnej nastąpi 27 czerwca. Wypłaty wakacyjne odbędą się:

- lipiec – 25

- sierpień – 17

- wrzesień – 16

Obejmą one dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia przyznane w czerwcu (wypłata lipcowa) oraz zapomogi, przyznane w miesiącach wakacyjnych.

 

 
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.