Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wymiana międzynarodowa

Studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas studiów mają szerokie możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych, w ramach programów wymiany studenckiej, stypendiów oraz praktyk czy staży.

Najbardziej popularny jest program Erasmus (www.erasmus.us.edu.pl), umożliwiający realizację części studiów (jednego lub dwóch semestrów) w zagranicznej instytucji partnerskiej. Erasmus umożliwia również wyjazdy na staże. Poza tym, studenci mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i stypendia, między innymi oferowane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm).

Zachęcamy do śledzenia strony Działu Współpracy z Zagranicą, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat aktualnych możliwości wyjazdowych i stypendialnych: http://dwz.us.edu.pl/.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.