facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

V tura dofinansowań - 50 Inicjatyw Studenckich

W ramach 50 Inicjatyw Studenckich w piątej turze zostały przyznane dofinansowania.
Decyzją Kapituły, dofinansowanie do kwoty 500 zł brutto, otrzymały następujące wnioski:

 1. Turniej o Puchar Dziekanów. Inicjatywa została zgłoszona przez studentów Wydziału Prawa i Administracji i ma charakter sportowy. Organizowana jest raz w roku. Turniej jest rozgrywką w piłkę nożną, w której mogą wziąć udział wszyscy studenci. W poprzednich latach w imprezie uczestniczyło ponad 100 studentów z Wydziału Prawa i Administracji oraz z Wydziału Nauk Społecznych. Inicjatywa promuje zdrowy, sportowy tryb życia, uczy zasad fair play oraz zdrowej konkurencji.
 2. Uroczyste wręczenie dyplomów. Inicjatywa polegać będzie na zorganizowaniu uroczystego zakończenia studiów dla absolwentów wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Podczas imprezy JM Rektor UŚ oraz Dziekan WPiA będą wręczać dyplomy ukończenia studiów. Inicjatywa zakłada wypożyczenie tóg, zakup biretów z logo WPiA UŚ oraz oprawę imprezy. 
 3. 41. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów. Wydarzenie ma charakter naukowy. Konferencja została zgłoszona przez studentów Wydziału Nauk o Ziemi i będzie dedykowana studentom kierunków geografii i pokrewnych. Podczas zjazdu studenci będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań naukowych, a także publikacji artykułów pokonferencyjnych w czasopismach. W planie każdego zjazdu jest przewidziane spotkanie dotyczące historii uczelni i regionu, połączone ze zwiedzaniem charakterystycznych miejsc. W tym roku Uniwersytet Śląski został wybrany na organizatora konferencji. Tym sposobem pojawia się szansa na promocję uczelni, rozpowszechnienie informacji o jubileuszu Uniwersytetu. W szczególności jednak sama inicjatywa jest szansą dla młodych naukowców i studentów na udział w konferencji krajowej, ułatwiając im rozwój naukowy i badawczy.
 4. Prototyp gry „Studencki żywot”. Celem inicjatywy jest stworzenie gry planszowej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Na początek powstaną trzy testowe egzemplarze gry, z którą studenci będą mogli zapoznać się w wolnych chwilach. Pomysłodawcami inicjatywy są członkowie Koła Naukowego Infologów, studenci Wydziału Filologicznego. Założeniem inicjatywy jest, aby studenci korzystający ze Studenckiej Strefy Aktywności mogli spędzić czas grając w humorystyczną grę planszową, wspinając się po szczeblach kariery naukowej na uniwersytecie. Sama gra będzie dostarczać nie tylko rozrywki, będzie także świetnym materiałem promocyjnym dla Uniwersytetu.
 5. Otwarta biblioteczka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  Działania podjęte przez członków Koła Naukowego Infologów Wydziału Filologicznego mają na celu zbudowanie własnymi siłami regału z książkami. System korzystania z książek ma polegać na otwartej i bezpłatnej wymianie  między studentami Wydziału Filologicznego. Książka będzie dostępna także dla wszystkich chętnych osób. W ten sposób studencka inicjatywa będzie typowym bookcrossingiem, którego brakuje w murach Uniwersytetu.  
 6. Działajmy unikatowo!
  Wydarzenie ma charakter kulturalny i artystyczny. Zostało zgłoszone przez studentów Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Inicjatywa polega na prezentacji i promocji Pracowni Działań Unikatowych. Pracownia taka została otwarta w tym roku przy Instytucie Sztuki. W roku akademickim będą realizowane w niej projekty i warsztaty. Takie miejsce ma pozwolić na zdobycie umiejętności użytkowych, a także umożliwić tworzenie autorskiej wypowiedzi artystycznej w obrębie rzeźby miękkiej, tkaniny autorskiej czy instalacji. Podczas trwania inicjatywy uczestnicy poznają wnętrze pracowni, formy działań oraz podstawy i techniki szycia ręcznego, maszynowego, a także filcowania i haftowania. Odbędą się też warsztaty twórcze z zakresu recyklingu tworzyw, tapicerowania, budowy maszyn do szycia. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własny produkt, np.: brelok, torbę czy nawet dywan.
 7. Kreatywny remont
  Inicjatywa została zgłoszona przez studentów z Wydziału Artystycznego a jej celem jest odnowa i renowacja miejsca pracy studentów oraz przygotowanie przestrzeni do charakteru działań pracowni. Akcja ma angażować studentów i pracowników Wydziału do prac nad przestrzenią Uniwersytetu, ma promować nową pracownię, otwierać miejsce na szersze grono odbiorców. Remont pracowni ma za zadanie stworzyć miejsce przyjazne artystycznym działaniom.
 8. Projekt badawczy pt. „Co to jest muzeum?”
  Projekt jest inicjatywą studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Zakłada kilka etapów, które pomogą zrozumieć myślenie dzieci w wieku przedszkolnym o muzemu. Dla tego typu instytucji będzie to wspaniała podpowiedź, w jaki sposób przygotować ofertę edukacyjną. Projekt będzie realizowany w kilku etapach: wykonanie prac plastycznych przez przedszkolaków , pt.: „Narysuj muzeum”; wywiad fokusowy z uczniami, nt.: co to jest muzeum? Z kim chodzi się do muzeum?; organizacja wystawy zebranych materiałów filmowych, dźwiękowych i plastycznych. Prezentacja wszystkich prac projektowych odbędzie się podczas Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Partnerem inicjatywy będzie Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Studenckie Koło Animatorów Kultury.
 9. Escape Room – ucieczka z laboratorium szalonego naukowca
  Wydarzenie ma charakter społeczny i studencki. Celem inicjatywy jest aktywizacja działalności studenckiej na kampusie w Chorzowie, popularyzowanie nauki wśród studentów oraz odwiedzających wydziały oraz umożliwienie uprawiania aktywności integrujących i rozwijających. Dodatkowo tego typu inicjatywa pobudzi kreatywne i twórcze myślenie w obszarze społeczności akademickiej.


Członkowie Kapituły 50 Inicjatyw Studenckich

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.