Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dotyczące zjawiska stalkingu

Możliwości komunikacyjne nowych mediów są wykorzystywane do usprawnienia wielu procesów związanych ze studiowaniem, jednak zdarzają się także przypadki rażących nadużyć. Zagadnienia bezpiecznego korzystania z sieci, jak również praw i obowiązków związanych z poszanowaniem godności osobistej stają się więc kwestią bardzo istotną z perspektywy harmonijnego współistnienia na uczelni studentów, wykładowców i pracowników administracji.

Zachęcamy studentów do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu stalkingu, które odbędzie się:

 • 11  grudnia 2019 r. (9:40 do 13:40) – ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka;
 • 12 grudnia 2019 r. (9:40 do 13:40) – ul. Grażyńskiego 53, aula im. prof. Józefa Pietera.

Program szkolenia obejmuje:

 • wprowadzenie – czym jest stalking, skala zjawiska, kto należy do grupy ryzyka, profil sprawcy;
 • uporczywe nękanie w polskim kodeksie karnym – formy stalkingu, kiedy nękanie jest uporczywe, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem prywatności i poczuciem zagrożenia;
 • dowody na uporczywe nękanie – na co zwrócić uwagę, jak je gromadzić,
  co przekazywać policji i prokuraturze, świadkowie;
 • postępowanie przygotowawcze – gdzie zgłosić nękanie, prawa pokrzywdzonych, praktyczne aspekty kontaktów z policją i prokuraturą.
 • postępowanie ze stalkerem – praktyczne porady dla ofiar.
   

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.