Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie online pt. "Radzenie sobie ze stresem oraz reagowanie na zmianę"

logo Biura Karier UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie online pt. „Radzenie sobie ze stresem oraz reagowanie na zmianę”, które rozpocznie się 8 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w ramach Akademii Rozwoju Kariery. Kurs poprowadzą specjaliści z Alexander Mann Solutions – brytyjskiej firmy zajmującej się rekrutacją pracowników na całym świecie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy,
  • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powodujące stres,
  • rozumienie rozwoju,
  • czynniki wpływające na niechęć wobec zmian i metody ich przezwyciężania.
     

Kurs skierowany jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Biura Karier UŚ.

Data wydarzenia: 
8. sierpień 2019 - 10:15

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.