Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

26 marca 2019 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 4 ust. 1 regulaminów pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego i dodatku mieszkaniowego nie ulega zmianie i wynosi 1000,00 zł.

 Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     1150,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł -   950,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł -   750,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł -   550,00 zł

od 800,01zł  do 1000,00 zł - 350,00 zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego:

a) z tytułu zamieszkiwania w DS.- UŚ wynosi odpowiednio:
- DS w Katowicach i Sosnowcu –402,00 zł miesięcznie tj. 13,40 zł na dobę,
- DS w Cieszynie – 336,00 zł miesięcznie tj.11,20 zł na dobę,
b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze –100,00 zł miesięcznie tj. 3,30 zł na dobę

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego i dodatku mieszkaniowego- 1000,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:
- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł -     1100,00 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł - 900,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł - 700,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł - 500,00 zł

od 800,01 zł do 100,00 zł - 300,00 zł
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego wynosi:

a) z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta UŚ odpowiednio:
- DS. w Katowicach i Sosnowcu –402,00 zł miesięcznie /13,40 zł na dobę,
- DS. w Cieszynie – 336,00 zł miesięcznie /11,20 zł na dobę,

b) z tytułu zamieszkiwania na kwaterze – 100,00 zł miesięcznie /3,30 zł na dobę

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 400,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1000,00 zł

Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500,00 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400,00 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300,00 zł

Wysokości stypendium rektora dla najlepszego studenta oraz stypendium dla najlepszego doktoranta w semestrze letnim wynoszą:

Wysokość miesięcznego stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 800 zł. przy ustalonych 7% uprawnionych.

Wysokość miesięcznego stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi 1400 zł. przy ustalonych 8% uprawnionych.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wypłata świadczeń z nadpłatą za marzec nastąpi 25 kwietnia br.
W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca 2019 r.)
Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi
3 205,00 zł. Zgodnie z § 5 ust. 6 cyt. Regulaminu łączna wysokość stypendiów socjalnego wraz z dodatkiem mieszkaniowym i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% tego wynagrodzenia tj. 2 885,00 zł.

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.