Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendium rektora dla doktorantów

Zgodnie ze stanowiskiem Prorektora ds. kształcenia i studentów, przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  (załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń) stosuje się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.

Stanowisko Prorektora zostało przekazane wszystkim kierownikom studiów doktoranckich.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.