Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia - można składać wnioski

Można już składać wnioski o przyznanie świadczeń na semestr zimowy roku ak. 2018/2019. Na stronie internetowej http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna zamieszczono aktualne regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŚ. Prosząc o uważne zapoznanie się z przepisami przypominamy, że komplet dokumentów należy złożyć (najlepiej osobiście, choć można także listem poleconym) w macierzystym dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich, nie później niż 10 października br. Na przełomie października i listopada zostaną ustalone wysokości świadczeń, pierwsza wypłata będzie zrealizowana pod koniec listopada, z wyrównaniem za październik.

Dziekanaty - kontakt

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.