Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja o numerze konta opłaty za studia

Numer konta, na które dokonujemy wpłaty za usługi edukacyjne dostępny jest w systemie USOS.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.