Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Legia Akademicka”

Program Legia Akademicka jest ofertą skierowaną dla studentów zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym oraz pragnących pełnić w przyszłości zawodową lub terytorialną służbę wojskową. Inicjatywa umożliwia zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego, ma na celu propagowanie obronności i patriotycznej postawy. Do programu mogą przystąpić studenci będący obywatelami RP, niekarani za przestępstwa umyślne, mający kwalifikację wojskową i orzeczoną kategorię zdrowia „A” tj. „zdolny do służby wojskowej”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, aula Kazimierza Lepszego). Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: www.legiaakademicka.wp.mil.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.