Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne "Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż".

30 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”, podczas którego będzie można skonsultować własny pomysł, ale też poznać bardziej szczegółowe informacje na temat projektu, innowacji oraz trudności związanych z kończeniem studiów i wychodzeniem na rynek pracy. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się także kryteria oceny wniosków aplikacyjnych.

Spotkanie organizowane jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, które pełni funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI). Głównym liderem przedsięwzięcia jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 32 359 2032 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: m.rostanski@us.edu.pl.

Data wydarzenia: 
30. listopad 2016 - 16:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.