facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Sesja kół naukowych w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny organizuje 24 i 25 listopada w Szczecinie III Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych. Do udziału są zaproszeni członkowie i opiekunowie kół, a program przewiduje następujące bloki tematyczne:

- architektura i budownictwo

- chemia

- ekonomia

- rośliny

- technika

- zwierzęta.

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń - 15 października br. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/iii-ogolnopolska-sesja-studenckich-kol-naukowych.html.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.