Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rejestracja na języki i wf

Informacja o rejestracji na lektoraty języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego jest dostępna na stronie https://ul.us.edu.pl/. Warto też zapoznać się z treściami, zamieszczanymi w systemie USOSweb.

Plany zajęć dydaktycznych można znaleźć tutaj.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.