Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt: „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”

Ruszył ogólnopolski projekt „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych:

  • „Miesięcznik Finansowy BANK”,

  • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
  • „Europejski Doradca Samorządowy”,
  • „Finansowanie Nieruchomości”,
  • „Kurier Finansowy”.

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu wystarczy zrejestrować się na stronie www.aleBank.pl i otrzymać dostęp do:

  • bieżących wydań pism (on-line na portalu www.aleBank.pl lub poprzez system e-kiosk),
  • archiwum (on-line na portalu www.aleBank.pl).

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy tych uczelni, które już włączyły się do Programu mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, korzystając z odpowiedniego linku "zarejestruj się".

Należy wybrać odpowiedni typ konta na stronie rejestracji: "Student", "Nauczyciel akademicki" lub "Słuchacz studiów podyplomowych"

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.