Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Organizacje studenckie i doktoranckie - koła naukowe

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje dla studentów i doktorantów chcących zakładać koła naukowe, zespoły artystyczne czy sportowe i aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu organizacji studenckich na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

           1   Czym są organizacje uczelniane i koła naukowe?
           2   Jak założyć organizację uczelnianą / koło naukowe? 
           3   Dokumenty i wnioski potrzebne do założenia organizacji / koła.
           4   Podstawa prawna funkcjonowania uczelnianych organizacji i kół naukowych.
           5   Źródła finansowania.
           6   Jak ubiegać się o dofinansowanie na działalność? 
           7  i  8  Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe.
           9   Dodatkowe informacje.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.