facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR 2017

Startuje Konkurs wiedzy o CSR, organizowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W dniach 13.02-06.03 br. studenci z całej Polski będą mogli wziąć udział w teście online i dzięki temu zakwalifikować się do kolejnych etapów konkursu. Celem Konkursu CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - ang. Corporate Social Responsibility) i wspieranie osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na ten temat.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie CSR?

W Konkursie CSR może wziąć udział każdy student dowolnego kierunku studiów I i II stopnia, który nie ukończył 26 roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu CSR.

 

Jakie korzyści daje udział w Konkursie CSR?

Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy on zagadnień teoretycznych jak i praktycznych - daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu CSR czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział. Z kolei na finalistów/ki czekają nagrody: sprzęt elektroniczny, vouchery, publikacje nt. CSR.

Harmonogram konkursu:


I etap (13.02-06.03) test elektroniczny (on-line) na stronie odpowiedzialnybiznes.pl
Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 8 z nich (80%) gwarantuje przejście do II etapu pierwszym 400 osobom, które go rozwiążą. Pozostałe zakwalifikowane osoby zostaną zapisane na listę rezerwową. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.

II etap (30 marca)
Test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną najwyższe wyniki w części pierwszej –testowej.

Finał – rozstrzygnięcie (27 kwietnia 2017 r.)
Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu CSR. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodnie.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

Więcej informacji o konkursie udziela koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Marta Górska marta.gorska@fob.org.pl 

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Partnerzy Konkursu: BGŻ BNP Paribas, Cemex Polska
Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; crnavigator.pl; dlastudenta.pl; eurostudent.pl; studentnews.pl; kampaniespoleczne.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.