facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Odpowiedzialność dyscyplinarna grozi Ci za popełnienie czynu uchybiającego godności studenta oraz za naruszenie przepisów, obowiązujących w uczelni. Tyle ustawa (art. 211-225); co prawda nie istnieje katalog czynów niegodnych studenta, przyjęło się jednak zaliczać do nich przestępstwa z winy umyślnej oraz niestosowne zachowania, popełnione na uczelni lub wobec członków jej społeczności. Wachlarz kar obejmuje:

- upomnienie,

- naganę,

- naganę z ostrzeżeniem,

- zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,

- wydalenie z uczelni.

Mogą Ci je wymierzyć komisja dyscyplinarna albo (trzy pierwsze kary) sąd koleżeński samorządu studenckiego.

Pamiętaj!

Szczególnie surowo traktowane są sfałszowane wpisy w indeksie, a także plagiaty wszelkich prac - ćwiczeniowych, semestralnych, dyplomowych. Kupienie ich, przepisanie od kogoś innego czy skopiowanie z internetu z reguły skutkuje wyrzuceniem z uczelni i powiadomieniem prokuratury!

Zaprawdę, warto przestrzegać przepisów i zachowywać się przyzwoicie...

 

Powrót

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.