Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

O konkursie

Konkurs Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego jest organizowany od 2009 roku. Jednym z jego celów jest promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Jest to wyjątkowa okazja do wyróżnienia studentów i doktorantów mających osiągnięcia również w innych dziedzinach niż te, które kwalifikują się do różnego rodzaju stypendiów (naukowych, sportowych). Jednocześnie dla wielu studentów  i doktorantów wyróżnienie JM Rektora stanowi swego rodzaju ukoronowanie całej dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym, znaczących osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych i artystycznych.

W czasie uroczystości, stanowiącej podsumowanie Konkursu, prezentowane są osiągnięcia nie tylko studentów, doktorantów, ale także słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ. Dzięki temu uroczystość podkreśla ideę uczenia się przez całe życie. Wyróżnione osoby charakteryzują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, pomysłowością i wytrwałością w działaniu. Laureaci posiadają osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach, począwszy od artystycznej i sportowej, poprzez działalność społeczną, kulturalną, naukową i popularnonaukową, a także w zakresie inicjowania i wspierania życia studenckiego.

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.