Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowy regulamin świadczeń i zasady składania wniosków

1 października ukazał się regulamin świadczeń dla studentów (obejmujący również doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020). Osoby pragnące ubiegać się o stypendia, zapomogi bądź miejsce w akademiku prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem regulaminu i załącznikami. W niedługim czasie w serwisie USOSweb zostaną udostępnione elektroniczne wersje wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami oraz instrukcją składania wniosków.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych komunikatów.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.