facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Miłosz Markiewicz

Miłosz Markiewicz

Doktorant IV roku kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Ukończył historię sztuki na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć, jak sam mówi, jest współpraca przy realizacja spektaklu "Spójrz na mnie" w reż. A. Ziajskiego, poświęconego doświadczeniu niewidzenia, zrealizowanego z osobami niewidomymi w Teatrze Śląskim w Katowicach. Autor lub redaktor 19 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i wykonawca indywidualnego grantu badawczego „Aesthetic Understanding In New Materialist Perspective. The First Look” w ramach szerszego projektu „New Materialism: Networking European Scholarship on How Matter Comes to Matter” w grancie Horizon 2020 (od 2016). Realizował badania również w innych projektach, m.in. w projekcie „Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia” (od 2016). Wystąpił podczas 4 konferencji międzynarodowych w Polsce oraz w trakcie 14 konferencji ogólnopolskich i lokalnych. Działa w Kole Naukowym Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ (od 2014). Jest członkiem redakcji dwóch czasopism naukowych punktowanych. Ukończył Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru, a wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. sztukę współczesną, polską dramaturgię najnowszą, myśl i recepcję markiza de Sade oraz związki etyki i estetyki.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.